Ook tweede pilot stille klinkers R’dam positief

Volgens de DCMR Milieudienst hebben de stille straatklinkers in Rotterdam, die deel uitmaken van een tweede pilot in de stad, net als de eerste pilot een positief effect op de geluidsreductie. De klinkers verminderen het geluid namelijk met 2 à 3 decibel.

Om het verschil met normale klinkers te kunnen bepalen, is in de betreffende straat, de Rotterdamse Hillevliet, een deel van de weg gemaakt uit stille klinkers. Het andere deel is gemaakt uit normale klinkers. Omdat de stille straatklinkers een laag hebben die het geluid absorbeert, zou het verkeer daar minder geluid moeten maken.

Naast dat het uit de metingen van de DCMR Milieudienst een positief effect blijkt te hebben, merken de omwonenden ook een verschil. ‘Je hoort een duidelijk dempend effect bij de stille straatklinkers. Bij de stille variant hoor je eigenlijk alleen nog het geluid dat de auto zelf maakt’, zegt Richard Atteveld, verbonden aan het naastgelegen Rotterdams Vakcollege De Hef bij Stad + Groen.

De huidige resultaten bieden voor de toekomst echter nog geen zekerheid. Voormalig wethouder duurzaamheid Arno Bonte vertelt aan Stad + Groen: ‘We blijven meten of het positieve effect ook op lange termijn blijft en of dit wegdek niet sneller slijt, maar het lijkt erop dat stille klinkers ons kunnen helpen voor het verminderen van verkeerslawaai. Daarom gaan we ook in andere straten met stille klinkers experimenteren.’ ‘De eindconclusie van de gehele pilot (de som van alle resultaten, red.) volgt over enkele jaren, als de geluidsreductie over meerdere jaren is gemeten en de totale life cycle-analyse gemaakt kan worden’, zegt ook Steven Bouman, wegbeheerder bij de gemeente Rotterdam.

Bron: Stad + Groen, OpenbareRuimte.nu