Ophoging grondwal A20 in het kader van MJPG

De geluidwerende grondwal langs de noordzijde van de A20 en Hoogeveenenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel is begin dit jaar opgehoogd.

Naar aanleiding van zorgen die geuit zijn door direct omwonenden heeft Rijkswaterstaat de grondwal ingemeten. Hiermee kon de hoogteligging worden vastgesteld. Gebleken is dat de grondwal was verzakt. Door de verzakking was de geluidwerende functie afgenomen. Om dit te herstellen heeft Rijkswaterstaat de grondwal begin 2022 opgehoogd met een duurzame en weerbestendige houten constructie.

De bovengenoemde ophoging van de geluidwerende grondwal aan de noordzijde van de A20 is verricht vanuit de verplichting die Rijkswaterstaat heeft op het gebied van beheer en onderhoud van geluidwerende objecten. Het staat daarmee los van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) dat als doel heeft de geluideffecten vanaf de rijksweg aan de zuidzijde te verlagen.

In het kader van het MJPG is eind 2021 een zogenaamd Saneringsbesluit genomen waarmee de maatregelen om het geluid te reduceren vast staan. Voor meer informatie over het MJPG kunt u hier terecht.

Het Rijk heeft de juridische verplichting om de A20 MJPG-geluidschermen uiterlijk 10 jaar ná het Saneringsbesluit te realiseren. Dat betekent dat de schermen aan de zuidzijde van de rijksweg uiterlijk in 2031 opgeleverd moeten worden. Rijkswaterstaat bekijkt mogelijkheden om dit eerder te doen.

Bron: Rijksoverheid