Lawaai en communicatie om schepen Schiedam

Er zijn meerdere technische mogelijkheden om het nachtelijk lawaai in en rond de Schiedamse Wiltonhaven terug te dringen. Echter ook de communicatie met bewoners kan beter om het probleem te verhelpen.

Terugdringen van het lawaai kan met dempers, flexibele walstroom en antigeluid.  De geluidsoverlast is voor bewoners van Schiedam-West al jaren een doorn in het oog, aldus het AD en Schiedam24. Tijdens het werk moeten de scheepsmotoren vaak draaien en is ook de andere apparatuur aan boord in werking, wat tot veel hinder leidt, o.a. door laagfrequent geluid.

Rebel Transitiemanagement, gevestigd aan de Wijnhaven in Rotterdam, heeft van de gemeente Schiedam en het Havenbedrijf Rotterdam een vervolgopdracht gekregen om de geconstateerde oplossingen verder uit te werken. Het resultaat wordt dit voorjaar verwacht. 
Bij het eerste onderzoek heeft Rebel ook sterk de indruk gekregen dat er veel kan verbeteren in de communicatie van het bedrijfsleven met de omgeving. Het zou kunnen leiden tot een beter begrip voor de bedrijvigheid rond de Wiltonhaven. Maar tegelijk moet het doel zijn dat de geluidhinder afneemt, vooral in de nachtelijke uren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het eerste advies van Rebel vandaag voorgelegd aan de gemeenteraad. Samen met andere overheden en de bedrijven werkt het gemeentebestuur daarnaast aan het moderniseren van de Schiedamse zeehaven.