Optreden bij geluidhinder beter mogelijk in haven

In maart kwam de Haagse Partij voor de Dieren met een, inmiddels aangenomen, voorstel om de havenverordening van Scheveningen aan te passen om te kunnen optreden bij hinder. De partij diende een voorstel in zodat de gemeente beter kan handhaven bij overlast van geluid, stank of gassen. Tot nu toe kon alleen worden opgetreden bij gevaar en schade. Fractievoorzitter Robert Barker (PvdD): ‘De bescherming van milieu en omwonenden moet hoger op de agenda. De gemeente moet optreden bij ernstige geluidsoverlast of stankoverlast van schepen.’

De nieuwe havenverordening, die de Haagse gemeenteraad vorige maand heeft besproken, is gebaseerd op die van Rotterdam en Amsterdam. Een opvallend verschil is dat in Scheveningen de mogelijkheid om op te treden bij hinder ontbreekt. Dit tot verbazing van Barker (PvdD): ‘Ook omwonenden in Scheveningen verdienen bescherming tegen geluids- of stankoverlast. Het is logisch dat de havenverordeningen in lijn zijn met elkaar.’

Rumoer en stank
Hinder kan vele vormen aannemen. Denk bijvoorbeeld aan overlast van stank, rook of gassen. Ook trillingen van dieselgeneratoren en geluidsoverlast zijn aan de orde in de Scheveningse haven. Dit zijn allemaal vormen van hinder die de gemeente als het de pan uitrijst moet kunnen aanpakken volgens de Partij voor de Dieren. Barker (PvdD): ‘Het is belangrijk dat we als gemeente de bevoegdheid hebben om hierop te handhaven. Dit zorgt voor een schonere en veiligere haven.’

Burgerlijk wetboek
Hoewel het toevoegen van hinder de bescherming van het milieu en omwonenden verbetert, blijft activiteit in de haven mogelijk. Hinder, net als gevaar en schade, laat ruimte voor beoordeling. Mensen die hinder ervaren kunnen dit makkelijker aankaarten dankzij het voorstel van de Partij voor de Dieren, maar handhavers en uiteindelijk de rechter beoordelen of de hinder buiten de normen valt. Robert Barker (PvdD): ‘Hinder is een normaal begrip in het Burgerlijk Wetboek. Omdat dit ook speelt in de haven is het logisch dat de gemeente hiertegen optreedt als dat nodig is. Niemand heeft wat aan een stinkende, lawaaierige haven.’

Besluit gemeente Den Haag
De raad van gemeente Den Haag heeft het voorstel van de PvdD opgenomen in de Haagse havenverordening. Het woord ‘hinder’ is nu toegevoegd. De raad gaf aan dat ze hiermee de consistentie voor de scheepvaart willen waarborgen, aangezien deze havenverordening “zo veel als mogelijk toegepast in alle Nederlandse zeevaart”. Ook vindt zij dat ‘hinder’, zoals in het Burgerlijk Wetboek, zaken betreft die spelen in de haven.

Bron: Partij voor de Dieren, DenHaag.raadsinformatie