Weerstand om nieuw evenementenbeleid Rijssen

Dat om middernacht het geluid uit moet, daar worden Diederik Roelofs en Martijn Broeze van Evenementengroep Rijssen-Holten niet onverdeeld blij mee. Deze regel staat in het nieuwe evenementenbeleid dat de gemeente Rijssen-Holten wil invoeren. Vooral in Rijssen wordt het strenger, terwijl in Holten de teugels minder strak worden aangespannen.

Met name de in deze gemeente ruim vertegenwoordigde SGP vindt dat nacht- en zondagsrust moet worden gerespecteerd en dat evenementen moeten passen bij het karakter van Rijssen-Holten.

Dat nieuwe evenementen in Rijssen om middernacht ten einde moeten zijn, terwijl bestaande evenementen wel tot 1 uur mogen doorgaan (als ze dat al deden), vinden Roelofs en Broeze een slechte zaak. 

“Op die manier is er geen fatsoenlijk feest meer te organiseren in Rijssen. Wij vinden dat het ook niet strookt met de campagne #BBTY, waarmee de gemeente tracht de jeugd in Rijssen-Holten te houden of terug te halen. Zorg er dan voor dat de jeugd het hier niet meer saai vindt en ook na middernacht kan genieten van een mooi concert of iets dergelijks. Tijden veranderen, ook in Rijssen”, aldus Diederik Roelofs in Tubantia.

Maatwerk en bastonen

De geluidsnorm die opgelegd wordt ligt tussen de 65 dB(A) en 85 dB(A). Het uitgangspunt is dat er maatwerk toegepast wordt. Het geluidsniveau kan vergund worden met een maximum van 85 dB(A), maar als bijv. 65 dB(A) volstaat, dan wordt dit vergund.

Bij het toepassen van maatwerk zijn in elk geval de volgende aspecten van belang .

  • afstand tot woning
  • het aantal woningen/gehinderde
  • duur van het evenement
  • opstelling van het podium
  • -aantal evenementen op de locatie
  • indirecte hinder (parkeren, komende en gaande bezoekers)
  • hoogte van de dB(C) norm; Deze norm is gericht op bastonen die doorgaans de meeste overlast opleveren. Om die hinder te beperken wordt in vergunningen ook een grenswaarde in dB(C) opgenomen waarbij de getalswaarde 10 decibel hoger zal zijn dan de waarde in dB(A).

Bronnen: Tubantia, Gemeente Rijssen-Holten