Overeenstemming meetmethode LF-geluid windturbines

Er is een akkoord bereikt tussen alle betrokken partijen bij het windpark N33 over de methode om laagfrequent geluid bij de windmolens aan de N33 te meten en te beoordelen. Dit akkoord omvat de gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen, het Ministerie van Economische Zaken, fabrikant Siemens Gamesa en de exploitanten van het windpark, RWE en Eurus.

Wat is het probleem?
De geluidsdeskundige Jan van Muijlwijk, die gespecialiseerd is in onderzoek naar laagfrequent geluid, heeft uit zijn onderzoek geconcludeerd dat het windpark laagfrequent tonaal geluid veroorzaakt. Dit levert aanhoudend klachten op bij omwonenden. Tijdens zijn onderzoek is gebruik gemaakt van speciale geluidsanalyse om het laagfrequente tonaal geluid in kaart te brengen. Deze methode zet het geluid om in een visueel beeld, waardoor niet alleen gemeten kan worden of er geluid aanwezig is, maar ook wat de oorzaak van het geluid is.

De hoeveelheid laagfrequent geluid is onacceptabel voor de gemeenten. Om de hoeveelheid geluidsoverlast verder in kaart te brengen, zullen de betrokken partijen metingen verrichten bij woningen nabij het windpark en in één van de windmolens zelf (in de gondel van de molen). De bewoners van deze woningen werken vrijwillig mee aan deze metingen. Door deze metingen hopen de partijen een real-time inzicht te krijgen in de problematiek en gericht aan oplossingen te werken.

Plan van aanpak
Fabrikant Siemens zal de gegevens gebruiken om de windmolens aan te passen en zo de mogelijke overlast te verminderen. De gemeenten zijn blij dat er nu eindelijk schot zit in de zaak en dat er gezamenlijk aan een oplossing gewerkt wordt. Er wordt extra meetapparatuur geplaatst bij windturbine 26 en nabijgelegen woningen om de hoeveelheid geluidsoverlast te meten. Tijdens de meetperiode zullen de bewoners van deze woningen bijhouden welke last zij ervaren van geluid en wanneer dat is. De partijen zijn het eens geworden over de opzet en meetmethode door gezamenlijk extra metingen uit te voeren bij windturbine 26. Deze windturbine is representatief voor het windpark.

Fabrikant Siemens Gamesa onderzoekt aan de hand van de meetgegevens en klachten welke aanpassingen mogelijk zijn en of deze zorgen voor minder klachten. De gemeenten blijven aandacht vragen voor de problemen met geluid in de omgeving van het windpark totdat er een oplossing is voor de ervaren overlast van laagfrequente tonen bij het windpark.

Al met al is het een positieve ontwikkeling dat alle betrokken partijen gezamenlijk aan de slag gaan om een oplossing te vinden voor de ervaren overlast van laagfrequent geluid bij het windpark N33. Door samen te werken en gezamenlijk de metingen uit te voeren, wordt er gestreefd naar een aanvaardbaar niveau van overlast voor de omwonenden.

Bron: RTV Noord, OldambtNU