Omwonenden verrast door bouwlawaai

Het onderhoud aan de Papendrechtse brug, in opdracht van Rijkswaterstaat, heeft de omwonenden onaangenaam verrast met geluidsoverlast in de nacht. Buurtbewoners klaagden met name in Papendrecht over slapeloze nachten en spraken van een ‘oorlogsgebied’. Ook rondom de spoortunnelbouw in Elst is de geluidsoverlast volgens omwonenden ernstig. Voor sommigen ook een verrassing: de melding dat er vier nachten wordt doorgewerkt is niet overal doorgedrongen.

Papendrechtse brug

De werkzaamheden aan de Papendrechtse brug zijn uitgevoerd in de eerste vier weekends van augustus. Elk weekend ging de brug van donderdag tot en met zondag dicht voor het verkeer. Dan werd eerst in twee dagen tijd al het asfalt van het wegdek geschraapt. De derde dag was relatief stil, als er nieuw asfalt gelegd werd. Op zondag werd opnieuw lawaai gemaakt: dan werden nieuwe vangrails en ander wegmeubilair geplaatst.

De Papendrechtse Kristi Somers had in het eerste weekend vier letterlijk slapeloze nachten. Dat er werkzaamheden aan zaten te komen, was bekend. Rijkswaterstaat had uitgebreid aangekondigd dat de brug dicht zou gaan. In PZC zegt ze: “We snappen natuurlijk dat het werk gewoon gedaan moet worden. Daar hebben we allemaal belang bij. Maar het ging er alleen maar over dat je om moest rijden. Dat ze daarbij ook de hele nacht lang herrie zouden maken zeiden ze er niet bij.”

‘Omwonenden overvallen’

Rijkswaterstaat en aannemer Boskalis concluderen dat ze omwonenden van de Papendrechtse brug bij hun werkzaamheden aan die brug hebben overvallen met lawaai. “We halen het asfalt weg. We weten natuurlijk dat dat niet zonder herrie gaat, daarom hebben we besloten om bewoners extra te informeren over de werkzaamheden en de impact daarvan. Maar als we alleen overdag kunnen werken, duren de werkzaamheden veel langer en heeft de omgeving langer overlast.”

De werkzaamheden aan de brug zijn het eerste onderdeel van de complete renovatie van de N3 (van de A16 tot de A15), waarbij van bruggen en viaducten niet alleen het asfalt, maar ook de fundering wordt aangepast. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft Rijkswaterstaat vergunning gegeven om tot de zomer van 2021 veertien weekeinden lang ’s nacht lawaai te veroorzaken.

Spoortunnelbouw Elst

In Elst werden veel omwonenden van de spoorwegovergang aan de Rijksweg-Noord verrast door de geluidsoverlast. De spoorwegovergang werd in augustus vervangen door een tunnel en het nieuwe spoordek, in feite het dak van de nog te graven tunnel, werd op zijn plaats gelegd. Om dat mogelijk te maken reden er vier dagen geen treinen en werd er vanaf woensdagavond tot en met zondagnacht onafgebroken doorgewerkt. Omwonenden zijn via sociale media, de pers en persoonlijk geadresseerde brieven op de hoogte gesteld. Daarbij is ook ‘enige geluidsoverlast’ in het vooruitzicht gesteld. ,,Maar het is veel erger dan verwacht. Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan, het is alsof ze met een drilboor onder het raam staan”, zegt Robert Nieborg, een bewoner van de Beethovenstraat, in De Gelderlander.

Niet gewaarschuwd

Raphael Vincente woont aan de Brahmsstraat en heeft soortgelijke klachten. “Maar ik ben vooral verrast. Niemand heeft ons voor het nachtelijke werk gewaarschuwd.” Ook op sociale media blijken veel Elstenaren verrast. Naast klachten over de herrie vragen ook veel mensen zich af wat er aan de hand is. Ook de telefoon bij de gemeente en bij de communicatiemedewerker van de bouwbedrijven staat roodgloeiend.

Spoorbeheerder ProRail zegt de klachten vanuit Elst te kennen en zegt die volledig te begrijpen. “Er is behoorlijk zwaar grondwerk aan de gang. De omwonenden zijn van tevoren uitgebreid ingelicht. Via brieven, de website en via gemeentelijke procedures. Mensen wisten dus dat we aan het werk gingen, ook ’s nachts. Natuurlijk begrijpen we dat ze hier hinder van ondervinden. Maar met een aantal dagen is alles klaar. Tot die tijd zijn we met een aantal mensen in gesprek hoe wij hen kunnen helpen om de overlast enigszins te beperken”, vertelt Aldert Baas van ProRail op Omroep Gelderland.

Ook de projectleider van de gemeente kreeg veel klachten. “We hebben zo goed mogelijk over de overlast en duur daarvan gecommuniceerd. Ook hebben we direct aanwonenden hotelovernachtingen aangeboden. Daar is slechts deels gebruik van gemaakt. Jammer genoeg is overlast bij werk als dit onontkoombaar.”

Bronnen: PZC (1), PZC (2), De Gelderlander, Omroep Gelderland