Overlast koelende vrachtwagens op parkeerplaats A7

De Belangengroep Stop Geluidshinder A7 Grote Waal zet zich al jaren in om de overlast van geluid in de wijk Grote Waal onder de aandacht van diverse partijen te brengen en hen te bewegen om de overlast te beperken. Het gaat zowel om het geluid van de snelweg zelf, als die van de parkeerplaats langs de snelweg. Zij hebben ook de gemeente meer dan eens benaderd om hen hierbij te helpen.

Hoge verkeersintensiteiten

De waarden van het geluid van de snelweg vallen officieel onder de wettelijke norm van 65 decibel, maar de hoge verkeersintensiteiten inde ochtend, plus de ‘meewindcondities’ zorgen voor hogere gemiddelde waarden. Hiervoor is geen aparte regel. Daarnaast heeft de wijk te maken met cumulatieve geluidsbelasting van de snelweg A7, de
Venneweg en de spoorweg. Deze worden allemaal als aparte geluidsbron getoetst. Er zijn hier dus veel verschillende geluidsbronnen die los van elkaar niet buiten de regels vallen. En er is ook geen wet of regel
die omwonenden beschermt voor de optelsom van geluiden, de zogenaamde cumulatieve belasting. Op dit moment geven verschillende gezondheidsinstanties, waaronder de WHO, al aan dat de gemeten geluidsniveaus schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Extra spitsstroken

Rijkswaterstaat heeft van het Ministerie de opdracht gekregen om de infrastructurele maatregelen voor het verbeteren van de doorstroming op de A7 en A8, het Tracé Amsterdam-Hoorn voor te bereiden en uit te
werken. Ter hoogte van Hoorn worden extra spitsstroken aangelegd. Bewoners uit de Grote Waal vrezen dat de geluidsoverlast navenant toeneemt.

De Belangengroep komt binnenkort online bijeen om de laatste stand van zaken te bespreken en te onderzoeken welke stappen zij kunnen ondernemen. “Het ziet er nog niet al te hoopgevend uit voor ons”, stelt Schrik, de woordvoerder van de Belangengroep, in het NH Nieuws. “Het is mooi dat de problemen worden erkend, en iedereen heeft er ook begrip voor. Alleen is er bij niemand geld beschikbaar om er iets aan te kunnen doen.” 

Maatregelen snelweg

Volgens de gemeente zijn er verschillende maatregelen mogelijk om de geluidsoverlast tegen te gaan. Bij de aanleg van nieuwe spitsstroken, die onderdeel zijn van het tracé Hoorn-Amsterdam, wil het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat stiller asfalt gebruiken. Daarnaast wordt gevraagd of het mogelijk is om het werk aan het traject in Hoorn te laten beginnen, in plaats van Amsterdam wat de originele planning is.

Koelende vrachtwagens

Verzorgingsplaats De Koggen aan de A7 staat op de nominatie om ergens in de komende jaren gesloten te worden. Gemeente Hoorn wil deze het liefst eerder zien sluiten, maar dit kan evengoed nog een tijd duren. De sluiting kan los worden gezien van het tracébesluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, alleen is een Koninklijk Besluit nodig om dit voor elkaar te krijgen. Het verkrijgen van zo’n besluit neemt ongeveer een half jaar in beslag. Daarnaast wil de Belangengroep dat er geen parkeerplaats meer zal zijn. Er staan bijna altijd vrachtwagens die ’s nachts hun koelinstallaties aan hebben staan. Die kunnen ze thuis horen.

Het mogelijk om borden te plaatsen voor chauffeurs om hun motoren of aggregaten uit te zetten, of om de op- en afrit van de verzorgingsplaats alvast te barricaderen, zodat er geen voertuigen meer kunnen staan of overnachten. De wens is om de aarden wal die nu wordt onderbroken door het asfalt helemaal dicht te maken.

Geen geld voor een scherm

Aangezien het geluidsniveau voor de Grote Waal binnen de wettelijke norm valt is het plaatsen van een geluidsmuur niet verplicht. Het ministerie heeft Hoorn laten weten dat zij voor zichzelf geen rol zien om het plaatsen van zo’n barrière mogelijk te maken. Ook de provincie Noord-Holland heeft aangegeven aan de gemeente Hoorn dat zij geen bijdrage kunnen leveren. De provincie krijgt meer verzoeken voor geluidswerende muren, maar heeft niet genoeg budget om mee te financieren. De gemeente Hoorn geeft aan dat het de hoge kosten voor de aanleg van een geluidswerende muur niet zelf kan financieren.

De bewoners krijgen in de komende jaren verschillende mogelijkheden om hun zienswijze op de plannen voor het tracé Hoorn-Amsterdam in te dienen. Dit is al eerder gedaan, maar ze hebben er nog geen reactie op gekegen laat Schrik weten in NH niews. “Maar ik vind het wel handig van de gemeente dat we een overzicht hebben gekregen over de laatste stand van zaken.”

Bron: NH Nieuws, Gemeente Hoorn.