Padellers Monster moeten stoppen om 19 uur

Na 19.00 uur geen padel meer, dat is het advies van een onafhankelijke commissie van de gemeente Monster. Dat is twee uur minder dan nu mogelijk is voor de leden van padelvereniging MLTV’90. Voorzitter Pieter van der Linden zegt bij Omroep West: ‘Het is aan het college of ze het advies overnemen. Als dat zo is, dan vrees ik dat het voor ons als vereniging heel moeilijk gaat worden om te blijven voortbestaan.

Vorig jaar werd de eindtijd ook al verschoven. Toen was het van 23.00 uur naar 21.00 uur. Dat kostte hen naar eigen zeggen 150 leden, wat omgerekend 50.000 euro is.

“Wij hopen dat het college van B en W nu eindelijk eens handhavend gaat optreden”, vertelt Wilma Brons namens de klagende omwonenden bij het AD. “De gemeente is behoorlijk op de vingers getikt door de bezwarencommissie. Wij zijn van mening dat hier zo veel mogelijk ruchtbaarheid aan gegeven mag worden zodat wij niet weer ondersneeuwen in alle negatieve berichten. En de gemeente zal het toch moeilijk vinden om het advies van de commissie aan de kant te schuiven en de bewoners maar weer aan hun lot over te laten. Wij hebben het gelijk aan onze kant.” “Het gaat om het harde geluid van de ballen. Dat heeft ermee te maken dat er geen racket met snaren wordt gebruikt, maar een hard bord en ze spelen in een glazen klankkast”, legt omwonende Edwin Verbeek uit.

‘Als we nu ook nog eens terug moeten naar een eindtijd van 19.00 uur, wordt het heel erg lastig’, geeft de vereniging als reactie via Pieter van der Linden, de voorzitter van de stichting die het sportpark van tennis- en padelvereniging MLTV’90 beheert. De vereniging geeft aan alles onderzocht te hebben om het geluid te verminderen. Zo keken ze naar geluidswerende schermen of een overdekte sporthal, maar dat bleek nog steeds niet aan de normen te voldoen. Als de eindtijd vervroegd wordt, zeggen ze dat verhuizen noodzakelijk is. De gemeente is bezig de vereniging hiermee te helpen. Van der Linden vertelt bij het AD: ,,Onze hoop is dat de nieuwe locatie zo snel mogelijk bekend is en we daarna de kans krijgen om de tijd te overbruggen. Want als het doorgaat dat we nog verder in tijd terug moeten dan 21.00 uur om te padellen, dan is het klaar. Dan gaan we het financieel niet meer redden en hoeven we niet eens meer te verhuizen. Dan gaan we terug naar zo’n 450 leden. Daarmee kunnen we al onze kosten niet meer betalen.”

De Monsterse wethouder Anko Goudswaard vindt het een complexe situatie. Hij vertelt bij Omroep West: ‘We willen het namelijk voor allebei de partijen goed doen. Voor de bewoners een oplossing vinden, maar ook de club levensvatbaar houden. Dat is de spagaat waarin we zitten.’

Niet alleen in Monster, maar ook bij Sportcentrum Mariahoeve aan Het Kleine Loo in Den Haag en in de Haagse Vogelwijk, spelen zich vergelijkbare conflicten af. Vanwege de vele klachten, zijn er vorig jaar strengere regels opgesteld. Dit betekend dat er bij de bouw van twee padelbanen 160 meter afstand moet worden gehouden van woningen. Voor vier banen geld een afstand van 210 meter.

Bronnen: Omroep West, Algemeen Dagblad