Petitie om ‘verbod op overlast’ in APV

Er komen regelmatig allerlei petities langs over geluidsoverlast. De Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast (UStG) heeft een interessante: tegen woonoverlast in Utrecht. Met de petitie wil de organisatie de gemeenteraad ervan overtuigen om een verbod op woonoverlast op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Jaarlijks komen er bij de gemeente ca. 2000 klachten binnen, aldus Nieuws030.nl. De Wet aanpak woonoverlast, door de rijksoverheid aangenomen in 2017, maakt het mogelijk voor burgemeesters om maatregelen te nemen tegen woonoverlast die minder ver gaan dan huisuitzetting, zoals gedragsvoorschriften of verplichte geluidsbeperking. Daartoe moet eerst een verbod op woonoverlast worden opgenomen in de APV. Zo’n 200 gemeenten hebben dat inmiddels gedaan, maar Utrecht nog niet.

Concept artikel van de VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waar burgemeester Jan van Zanen voorzitter van is, heeft reeds een concept opgesteld voor het artikel dat daartoe in de APV moet worden opgenomen.

Niet alleen geluid

Met woonoverlast wordt overigens niet alleen geluidhinder bedoeld, maar ook overlast van schelden, intimidatie en agressie, rotzooi maken, stank- en
(hout)rookoverlast, dealen, ongedierte en hinderlijke huisdieren.

Bronnen: Nieuws030, DUIC