Pilot DeNoize noise-cancelling-ramen Schiphol is succes

DeNoize, een start-up uit Delft, heeft bestudeerd hoe je met een ’tegentrilling van het glas’ geluid kunt reduceren. Eerder bleek al dat het glas 3 tot 5 dB verkeersgeluid kan reduceren. Nu blijkt ook, uit een proef met Schiphol, dat het glas het vlieglawaai met zo’n 6,5 tot 7 dB in lage frequenties en wel 15 dB in andere frequenties kan verlagen.

Tot nu toe zijn ramen vaak de zwakke schakel in het tegenhouden van geluid. Er zijn dikke en zware glazen met geluidwerende folies, maar DeNoize heeft nu ‘normaal’ glas dat beter geluid kan weren bedacht. Het kan zelfs sommige soorten geluid weren en andere doorlaten. Zodat je niet het geruis van een weg hoort, maar wel het gefluit van de vogels. Dit doet het bedrijf doet dit door middel van een soort ‘active noise controle’. Alleen werken ze dan niet met een tegentrilling, maar dempen ze de trilling.

Pilkington Nederland doet mee

Pilkington Nederland werkt al langer mee aan de ontwikkelingen met glas. Zo is er met medewerking van hun nu een testgevel boven de entree van het kantoor in Enschede die meerdere functies combineert. Ook werkten ze met de voorganger van DeNoize, Physee. Dit bedrijf bouft kleine PV-modules en sensoren in de afstandhouder van glas. Zo kan er geanticipeerd worden op verschillende weersomstandigheden, waardoor er bespaard kan worden op verwarming en koeling.

Betere leefomstandigheden rond Schiphol

Van de nieuwe ramen wordt wethouder van Haarlemmermeer Jurgen Nobel erg enthousiast. “We willen er alles aan doen om de kwaliteit van de leefomgeving in Haarlemmermeer te verbeteren. We hebben economisch gezien veel profijt van de luchthaven, maar veel mensen ervaren ook hinder. Ik geloof in dit soort innovatieve oplossingen. En ik heb begrepen dat het hun doel is dat de ramen betaalbaar blijven. Dus het zou voor iedereen weggelegd moeten zijn,” zegt hij bij Rodi.

Bronnen: Glas In Beeld, Rodi