Polderen in speeltuinen

Dat het heel nauw komt met de aanleg en aanpassing van speeltuinen, hebben we deze maand weer enkele keren kunnen lezen. In Sliedrecht waren bewoners niet blij toen de gemeente zonder overleg een speeltoestel had aangepast op grond van een klacht over geluidsoverlast. In Utrecht stonden twee groepen bewoners tegenover elkaar: een groep die had meegedacht over een speeltuin en een groep die er vervolgens overlast van ervaart.

Lawaaiig speeltoestel in Sliedrecht

Een omwonende van de speelplaats aan de Burgemeester Ypeijstraat / Oranjestraat had geklaagd over lawaai afkomstig van een loopbrug. Daarop werd deze vervangen door slalompalen. Dat viel verkeerd afgelopen week verkeerd bij de buurt; kinderen vonden het niet uitdagend en gingen er ook niet meer spelen. Daarop ging wethouder Ton Spek van Openbare Ruimte in gesprek met enkele omwonenden. Nu gaat er wat veranderen.

Geluidsarm

De gemeente erkent dat het anders had gemoeten. “Het traject om te komen tot een vervangende speelaanleiding is niet gegaan zoals we dat graag doen in Sliedrecht. Namelijk samen met de omwonenden en gebruikers van de speelplaatsen. Daarom gaan we de bewoners van de Ypeijstraat en de Oranjestraat die vlak bij de speelplaats wonen, alsnog een informatiebrief sturen. Vanzelfsprekend gaan we uit van een geluidsarm en geschikt speelelement. Opmerkingen en suggesties over het voorstel worden zeer op prijs gesteld”, zegt woordvoerder Korstiaan van Vliet van de gemeente Sliedrecht.

Speeltuin in Utrecht Zuilen

Meerdere partijen uit de Utrechtse gemeenteraad hebben kritische vragen gesteld over de vermeende overlast van de speeltuin aan de Prof. Kohnstammstraat. Verschillende mensen in de buurt zouden geluidsoverlast hebben, als gevolg van kinderen en hangjongeren in de speeltuin.

Wethouder Klaas Verschuure zegt ‘pijn in zijn buik’ te krijgen van de situatie. “Een deel van de buurt nam het initiatief voor de speeltuin. Dat kreeg snel draagvlak.” Vervolgens realiseert de gemeente ook snel het plan voor de speeltuin. De aanleg en de speeltoestellen betalen zij uit een potje, speciaal bedoeld voor initiatieven uit de buurt. “De speeltuin heeft een aantrekkende werking voor de kinderen uit de buurt. Hij is nieuw en mooi.”

Overlast

Het gevolg is dat er dagelijks grote groepen kinderen gebruik maken van de speeltuin. Daar hebben anderen last van. Verschuure: “Een deel van de bewoners naast de speeltuin had door het intensieve gebruik veel overlast, met name met het mooie weer in de zomer.” De wethouder laat weten dat hierover veel werd geklaagd en dat hij daarom ook meerdere gesprekken heeft gehad met mensen uit de buurt.

De aanhoudende klachten en het groeiende meningsverschil leidden tot de beslissing voor het aanpassen van de speeltuin. Hierover hield de wethouder al in juni 2019 de eerste bijeenkomst. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter hebben beide partijen hun mening kunnen geven. De tweede bijeenkomst, die voor een oplossing moest zorgen, vond uiteindelijk eerder deze week plaats. Verschuure: “Er liggen nu drie voorstellen waaruit een keuze kan worden gemaakt, waarna ik hoop dat deze buurt in harmonie en een fijne leefomgeving verder kan gaan.”

Bronnen: Sliedrecht24, DUIC.