Primeur Noord-Holland stille wegmarkering

De provincie Noord-Holland heeft de primeur met innovatieve ‘longdot’ markering. Deze nieuwe vorm van wegmarkering geeft minder geluid bij overrijden en reflecteert beter. De longdot wordt toegepast op 500 meter belijning aan de Duinweg (N502) in de gemeente Schagen. Dit is het eerste wegdek in Nederland met deze markering.

Het proefstuk is een pilot. Gedurende 3 jaar wordt het geluidsniveau en de reflectie gemeten. Op vrijdag 11 oktober kunnen weggebruikers in de gemeente Schagen voor het eerst gebruikmaken van de nieuw geasfalteerde weg én belijning.

Minder geluid

De innovatieve belijning is goed nieuws voor mensen die langs provinciale wegen wonen. Vooral bij een snelheid van 80 kilometer per uur – de algemene maximumsnelheid op N-wegen – blijkt deze wegmarkering minder geluid af te geven dan wanneer je over een reguliere markering rijdt.

Betere zichtbaarheid

Tests in het laboratorium en op proefvakken in het buitenland laten daarnaast een betere zichtbaarheid zien doordat de nieuwe markering beter reflecteert. De Duinweg is een onverlichte weg; juist hier leveren extra reflecterende lijnen een veiligheidsvoordeel op. Duidelijke wegmarkering is onder andere van belang om automobilisten een duidelijker beeld van de indeling en het verloop van de weg te geven.

Longdot-innovatie

Bij de nieuw ontwikkelde methode wordt het materiaal in de vorm van een ‘lange stip’ aangebracht. Regen wordt zo beter afgevoerd van de markering, wat een betere zichtbaarheid oplevert. Daarnaast reduceert het geluid bij overrijden.

Bron: Provincie Noord-Holland