Proef met smeermiddel tegen piepend geluid

Het ‘piepen’ van de rails bij onder meer station Wijchen zorgt voor overlast. Om de hinder te verminderen, worden vanaf volgend voorjaar treinen ingezet die een smeermiddel op de rails aanbrengen. Het gaat om een proef die een jaar zal duren.

Rijdende treinen

De test wordt uitgevoerd met Sprinters op diverse trajecten in Zuid-Nederland, aldus De Gelderlander. Het gaat om een aantal exemplaren die met de smeersel-techniek worden uitgevoerd. Ter plekke kan de machinist het middel op de rails sproeien. Bij station Wijchen is een jaar of drie geleden een wissel en een keerspoor aangelegd, om meer treinen van/naar Nijmegen te kunnen laten rijden. Zo’n wissel brengt echter ook vaak een snerpend geluid met zich mee. Door het smeermiddel moeten de wielen makkelijker over de rails gaan en minder lawaai met zich meebrengen. Daarnaast hoopt de NS als vervoerder op minder schade aan de wielen en ProRail als spoorbeheerder op minder schade aan de spoorstaven.

Smeermiddelen

ProRail onderzoekt in het Europese onderzoeksproject IN2TRACK2 het optimale rail-wielcontact en hoe, bijvoorbeeld bij gladheid, nieuwe smeermiddelen de grip tussen wiel en rail (adhesie) kunnen verbeteren. Daarbij wordt ook getest wat de optimale hoeveelheid smeermiddel is. De TU Delft brengt naast unieke wetenschappelijke kennis ook faciliteiten in om deze onderzoeken en praktijktesten namens ProRail uit te voeren in samenwerking met het Zweedse Trafikverket. Concreet betekent dit dat tests plaatsvinden in de wielrailtestbank en op het spoor met de meettrein van de TU Delft. Het zijn in Europa toonaangevende faciliteiten. Naast adhesie (smeermiddelen) doen we ook mee in verkennen/ontwikkelen nieuwe (experimentele) monitoringtechnieken voor spoorkwaliteit samen met Network Rail.

Bronnen:

De Gelderlander, ProRail