Proef met stille klinkers in Rotterdam

Deze zomer heeft de gemeente Rotterdam als proef een nieuw wegdek op de Burgemeester Baumannlaan in Overschie aangelegd. Dit wegdek bestaat deels uit stille klinkers: stenen met een toplaag die het geluid meer absorbeert dan gewone klinkers. Het is een proef om te beoordelen hoeveel minder geluid dit soort straatsteen veroorzaakt. Ook wil de gemeente weten hoe bewoners het wegdek ervaren en daarom organiseert ze een ‘soundwalk’.

Metingen

Vóór de aanlegwerkzaamheden is er een nulmeting uitgevoerd met een geluidsmeter op een aanhangwagen. De DCMR heeft vervolgens na de aanleg met behulp van meetkarren metingen uitgevoerd om te bepalen hoeveel minder geluid de stille klinkers veroorzaken. Uit de meetresultaten blijkt dat stille klinkers minder geluidbelasting veroorzaken: de geluidbelasting van het wegverkeer is met 2 à 3 dB (decibel) gereduceerd ten opzichte van standaard betonstraatsteen. Wanneer wordt gekeken naar de geluidbelasting over een hele werkdag, dan blijkt dat woninggevels 1,2 dB minder geluidbelasting te verduren krijgen.

Beleving

Voor de zomer van 2020 heeft de gemeente een enquête gehouden om te zien hoeveel overlast het geluid van de straat gaf. Te weinig mensen deden aan de enquête mee om een conclusie te kunnen trekken. Wanneer de situatie het toelaat, gaan de gemeente Rotterdam en de DCMR samen met omwonenden en wethouder Arno Bonte een ‘soundwalk’ organiseren. Dit is een wandeling langs de Baumannlaan en de nabije omgeving waarbij omwonenden hun mening kunnen laten horen over de stille klinker en aan de hand van een app het geluid kunnen waarderen. Tijdens deze wandeling wordt er tevens uitleg gegeven over hoe geluid wordt verwerkt in de hersenen en hoe geluid van invloed kan zijn op de beleving van de openbare ruimte.

Bronnen: DCMR, Gemeente Rotterdam.