ProRail neemt stap naar een emissievrije bouwplaats

Bij grootschalig onderhoud bij perronwerkzaamheden gaat ProRail zo emissieloos mogelijk werken. Dat is door het ProRail Perron Programma gerealiseerd door middel van de recent gegunde raamovereenkomst ‘Duurzame Opwaardering Perrons’.

De langdurige relatie met de vier partijen die ProRail aangaat biedt kansen om van elkaar te leren. Dit willen ze met door het regelmatige project-overstijgende contractbijeenkomsten realiseren. Innovatief werken kan hierdoor extra worden gestimuleerd. Zo wordt in het contract aangemoedigd om zoveel mogelijk emissieloos te werken. Dat zorgt ervoor dat partijen gedurende de gehele contractperiode de deelopdrachten zoveel als mogelijk innovatief blijven uitvoeren.

Geert Knigge, contractmanager perron programma bij ProRail, vertelt: Ik ben buitengewoon trots op het aanbestedingsteam en de afdeling Duurzaamheid, die gezamenlijk een baanbrekend contract hebben weten te realiseren. We erkennen de noodzaak van een overgang naar emissieloos materieel, om de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof, evenals geluids- en geurhinder van infrastructuurprojecten te verminderen. Ik ben verheugd dat we nu ook tijdens grootschalig onderhoud en perronwerkzaamheden met deze partners stappen kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid. Koplopers die hun nek uitsteken worden daarvoor beloond.”

Bron: ProRail