ProRail wil dat gemeente nieuwe bewoners waarschuwt

De gemeente Deurne heeft het plan 57 om woningen te bouwen naast een groei-locatie voor spoorvervoer. ProRail is bang dat de nieuwe bewoners veel last zullen gaan hebben van geluid en trillingen en heeft daarom een zienswijze ingediend tegen dit ontwerpbestemmingsplan. De woningen zullen staan langs de lijn Eindhoven-Venlo waar in de toekomst meer goederen- en reizigersvervoer zal gaan rijden.

“De geplande woningbouw bevindt zich in een gebied met zeer hoge geluidbelastingen. Daarnaast kan trillinghinder optreden doordat niet aan de streefwaarden voor nieuwe situaties uit Richtlijn SBR B wordt voldaan”, zegt ProRail bij Deurne Media Groep.

Er zijn al streefwaarden voor huidige situatie. Deze zijn al hoger dan normaal, omdat er vanuit is gegaan dat mensen al gewend zijn aan de trillingen. De nieuwe bewoners zullen hier nog niet aan gewend zijn en dit ook niet verwachten bij hun nieuwe huis. Volgens ProRail is het dan de taak van de gemeente om hun hierover te informeren.

Bronnen: Deurne Media Groep, Spoor Pro