Protest ‘opknippen’ vergunning Lelystad Airport

Naast de commotie om het geluid, zal ook stikstofuitstoot de opening van Lelystad Airport in de weg zitten. Vanwege onduidelijkheden hierover en over de onderbouwing vinden de provincie Overijssel en negen gemeenten in die provincie dat Lelystad Airport niet mag worden uitgebreid. Het gaat hier over de aangevraagde natuurvergunning. Zij steunen hiermee Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) en milieugroepering Mobilisation for the Environment (MOB).

Een eerste fout is volgens de actiegroepen dat de aanvraag is “opgeknipt”. De natuurvergunning gaat over 10.000 vliegbewegingen, terwijl al vaststaat dat het vliegveld zal doorgroeien tot 45.000 vliegbewegingen. Dit is wettelijk niet toegestaan volgens de provincie.

Verder geeft SATL aan dat in de aanvraag staat dat Lelystad Airport stikstofuitstoot van Schiphol krijgt. Echter, Schiphol heeft helemaal geen stikstof over. “Het is pure fictie”, zeggen ze op Omroep Flevoland.

Tenslotte is in de aanvraag de uitstoot van honderden auto’s, die het vliegverkeer naar het gebied brengt, weggepoetst. “Daarmee is er toegerekend naar een gewenste uitkomst. Dat hebben we eerder gezien in de milieu-effectrapportage, toen er fouten zaten in de geluids- en stikstofberekeningen”, stelt Leon Adegeest van SATL op Omroep Flevoland.

“Minister Schouten of haar opvolger kan niet anders dan hier heel serieus naar kijken en er op reageren. Naar onze mening moet de minister de aanvraag weigeren. Als ze dat niet doet, dan blijft er voor ons geen andere weg open dan naar de rechter te gaan en beroep aan te tekenen bij de Raad van State”, aldus Adegeest.

Bronnen: nu.nl, Omroep Flevoland (1), Omroep Flevoland (2)