Provincie Overijssel tegen kritiek op windparken

Om de 3,3 terawattuur duurzame energie op te wekken voor 2030, wat het doel van de provincie Overijssel is, heeft de provincie naar alle gemeenten een brief gestuurd. Hierin stond dat ze moesten opschieten en als ze dat niet deden, de provincie zich ermee zou bemoeien. Vooral het gebrek aan een plan is waar de provincie moeite mee heeft. Dit schoot bij de Onafhankelijk Conservatieve Liberalen in het verkeerde keelgat. Ze vinden dat de provincie erg ongevoelig is tegenover de vele mensen die geen windmolen in de achtertuin willen. Ook zou de provincie beloofd hebben geen druk uit te oefenen aan de lokale overheden wat betreft dit onderwerp.

De Gedeputeerde Staten zien dat niet zo. ‘Wij zijn ons bewust van bezwaren die leven bij de ontwikkeling van windprojecten’, schrijft ze. ‘Tegelijkertijd zien wij een grote groep in de samenleving die juist voor windenergie is om daarmee onze bijdrage aan het klimaat te leveren. Het is aan ons als provincie en gemeenten om daarin op basis van een volledig beeld de juiste keuzes te maken.’ 

Ook geeft de provincie aan geen druk te willen uitoefenen. De brief was bedoelt om op tijd aan te geven dat er echt stappen gezet moeten worden. Ze willen dat de gemeenten gebieden gaan aanwijzen waar mogelijk windmolens zouden kunnen staan. Dit gebeurt bijvoorbeeld al in gemeente Zwartewaterland. Dit proces kost wel veel tijd. Ze hebben daar nu al aangegeven dat de uitkomst pas in het najaar bekend zal worden gemaakt.

Bronnen: Tubantia, De Stentor