Utrecht stelt gemeenten ultimatum windmolens

Begin deze maand kwam de provincie Utrecht met een lijst met 27 locaties waar windmolens geplaatst kunnen worden. Dat de plekken op de lijst staan, betekent nog niet dat er windmolens komen. “We hebben lang niet alle van de 27 locaties nodig om onze gezamenlijke doelen te halen,” vertelt gedeputeerde Huib van Essen bij RTV Utrecht. De gemeenten krijgen zes maanden de tijd om met een plan te komen voor groene energie, voordat de provincie de leiding neemt. Ze kunnen dus ook kiezen voor zonne-energie.

Er is gekeken naar plekken waar er zo min mogelijk hinder is voor natuur en omwonenden. De locaties zijn gekozen na onderzoek naar 99 locaties, waarbij een milieuonderzoek is uitgevoerd, een burgerforum heeft plaatsgevonden en een online enquête is rondgegaan. Echter, sommige gemeenten vonden de enquête sturend, ondemocratisch en suggestief. Sommige gebieden die eerder al door een gemeente waren afgewezen als locatie voor windenergie zijn toch aangewezen als meest kansrijk gebied, zodat de betreffende gemeente “weet dat daar wel kansen zijn”. Gedeputeerde van Essen hoopt dat als de plannen voor windenergie uiteindelijk concreet zijn ook de inwoners van de gemeenten kunnen meeprofiteren. Hiermee hoopt hij dat het draagvlak groter wordt.

Bronnen: RTV Utrecht, RTV Ronde Venen