PvdA-voorstel overkapping A20 Rotterdam

Terwijl de wijken in het noorden van Rotterdam nu nog van elkaar gescheiden zijn door de A20 en naastgelegen spoorbaan, zal deze, als het aan de PvdA ligt, overkapt of ingegraven worden. Hierdoor zal er ruimte ontstaan voor groen én voor 9.000 woningen. De PvdA wil dat de gemeente de mogelijkheden onderzoekt. Ontwikkelaar Blauwhoed is er actief bij betrokken.

Dit plan is niet nieuw. Blauwhoed liet in 2009 door architectenbureau MVRDV ‘De Kralingse berg’ ontwikkelen. Het ongeveer 800 miljoen euro kostende project ging niet door door het uitbreken van de kredietcrisis. Ook in januari 2018, toen de VVD een poging deed de plannen onder het stof vandaan te halen, leidde dat niet tot concrete stappen. „Het is nu niet realistisch”, antwoordde het college toen.

En nu is de PvdA aan de beurt. Raadslid Dennis Tak diende 28 januari initiatiefvoorstel ‘Het Nieuwe Noorden’ in. Dit werd samen met landschapsarchitect Winy Maas van MVRDV opgesteld. De auto’s verdwijnen bij het Kleinpolderplein onder de grond en komen er pas bij het Terbregseplein weer uit. Zo ontstaat ruimte voor twee keer zoveel woningen als in eerdere plannen. Volgens het raadslid zou de helft van de woningen het liefst betaalbaar zijn voor starters en jonge gezinnen. Dit zal wel moeilijk worden, omdat de plek omgeven wordt door de duurste wijken van de stad. Met geld vanuit het Nationale Groeifonds en het aanleggen van een metrolijn kan woningbouw op de locatie eveneens aantrekkelijker worden gemaakt, denken  MVRDV en de PvdA.

Het groene tunneldak dat door dit plan gebouwd zal worden, zal het Kralingse Bos met het groen rondom de Rotte verbinden. „En het vormt een verbinding tussen de inwoners met een lager inkomen in het Noorden en de inwoners met een hoger inkomen in Hillegersberg”, zegt Tak in het NRC. Daarnaast worden ook de fijnstofproblemen aangepakt.

Haalbaarheid

Volgens Taks is het plan nu, na tien jaar, wél haalbaar vanwege vier redenen. Over drie jaar, als de nieuwe rijksweg tussen de A13 en A16 moet zijn gerealiseerd, wordt de A20 deels ontlast van verkeer, wat het overkappen vergemakkelijkt. De woningnood neemt toe en de overheid is bereid in woningbouw te investeren. Bouwbedrijven hebben interesse én de financieringslasten zijn historisch laag. Tak zegt in het NRC: „Als Nederland staan we nu voor de keus, gaan we bouwen in het groen of gaan we bouwen in de stad? De overheid neigt naar dat laatste, maar dan zijn grootschalige plannen zoals dit noodzakelijk.”

Landschapsarchitect Winy Maas is het hier mee eens. Verder is de afgelopen jaren technische kennis op het gebied van ‘overkluizing’ opgedaan. „Het overkappen van een snelweg is daardoor een stuk haalbaarder geworden.” zegt hij in het NRC.

Dit plan is groter, maar nóg beter wat ons betreft”, zegt algemeen directeur Phillip Smits in het NRC. Volgens hem heeft men tijdens de coronacrisis ondervonden dat een buitengebied belangrijk is. De ontwikkelaar is momenteel al in gesprek met de gemeente over mogelijkheden om het plan te realiseren.

En de financiering? Tak schat dat de kosten op zullen lopen tot ‘enkele miljarden’. De verkoop van de woningen zal een deel van de kosten dekken. Daarnaast moet er ook geld van het Rijk komen. Het project kan gefaseerd worden uitgevoerd, zegt Tak. Dit zal ertoe leiden dat het project over twintig jaar klaar is. „Als je twee miljard uitsmeert over twintig jaar, kost dat per jaar 100 miljoen euro. Dat is in het geheel der dingen behapbaar.”

Bron: NRC, Architectenweb.