PvdA-GL wil kleinere carbidbussen in Twenterand

Om hinder voor mens en dier op oudejaarsdag te verminderen, wilde de lokale fractie van PvdA-GroenLinks in de gemeente Twenterand de plaatselijke regelgeving rond het carbidschieten aanpassen: kleinere bussen moeten voor minder lawaai zorgen. Het voorstel heeft het niet gehaald. Wel gaat de gemeente handhaven op overtredingen van de regels omtrent vuurwerk en carbid. Dat werd duidelijk bij de vaststelling van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Het voorstel van PvdA-GL hield in dat carbidschieters op oudejaarsdag nog (melk)bussen van maximaal 30 liter mogen gebruiken. Nu ligt de maximum-inhoud van de gebruikte bussen nog op 60 liter.

Reusken kwam op het idee via de gemeente Hellendoorn, waar de bussen voor het carbidschieten nog maximaal 30 liter mogen zijn. Het raadslid van PvdA-GroenLinks, met één zetel in de gemeenteraad, hoopt de overlast zo te verminderen. In Tubantia zegt hij: „We willen absoluut niet dat de traditie stopt, maar we kunnen zo wel wat meer rekening met mensen en dieren, die geluidshinder ervaren.” In Twenterand wordt volgens Reusken op ongeveer veertig plekken met carbid geschoten. „Daaronder ook locaties die dicht bij de bebouwde omgeving zijn, en dus dicht bij woningen.”

Zwaarder nog weegt de overlast voor dieren op oudejaarsdag. „Er zijn boeren die hun paarden op stal moeten zetten of zelfs moeten verplaatsen naar een andere plek, vanwege het carbidschieten.” Volgens Reusken kan dat niet de bedoeling zijn. Of een kleinere bus ook daadwerkelijk voor een minder harde knal zorgt, weet Reusken niet. „Ik heb het niet getest, maar daar ga ik wel van uit.”

Burgemeester Van der Kolk gaf aan dat het ‘lastig is om te zien en lastig is om te handhaven’. Bovendien was er geen directe aanleiding. „Er zijn de laatste jaren geen ongelukken geweest in Twenterand met carbid”, aldus de burgemeester in Tubantia.

Bronnen: Tubantia (1), (2), De Toren