RAI-vereniging wil 30 km/uur in bebouwde kom

Er wordt al vaker voor gepleit, maar nu zegt ook de RAI Vereniging dat ze 30 kilometer per uur als nieuwe snelheidsnorm willen binnen de bebouwde kom. Dat is volgens de belangenorganisatie nodig om het aantal slachtoffers in het verkeer verder terug te dringen. Bovendien beperkt het ook de geluidsoverlast. Dat schrijven onder meer Trouw en het AD.

De RAI Vereniging behartigt de belangen van 700 fabrikanten en importeurs van personenauto’s en vrachtauto’s, aanhangwagens en opleggers, carrosserieën en speciale voertuigen, motorfietsen en scooters, brom- en snorfietsen en fietsen. Ook de leveranciers van onderdelen en van garage-uitrusting zijn bij RAI Vereniging aangesloten.

In 2017 kwam ruim een kwart van de doden in het verkeer om door een ongeval op een 50-kilometerweg binnen de bebouwde kom. Voorzitter Steven van Eijck van de branchevereniging van auto- en fietsindustrie riep tijdens het jaarlijkse Rai Mobiliteitsdiner in Den Haag gemeenten op meer werk te maken van 30-kilometerzones. “Als de snelheid van 50 naar 30 gaat, neemt de remweg enorm af. Van 19 naar 7 meter op een droge weg. Dat kan het verschil tussen leven en dood betekenen”, aldus Trouw.

Om de doorstroming in de stad niet te belemmeren moet op belangrijke ontsluitingswegen de maximumsnelheid 50 of 70 blijven. Op die wegen moeten er voor fietsers en scooters gescheiden rijbanen of fietspaden komen.

Minister ziet er niks in

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen laat in een reactie weten dat ze er geen voorstander van is om de norm landelijk in te voeren. Het is aan gemeenten om te bepalen op welke wegen binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is.

“De minister heeft gelijk dat gemeenten nu al werk maken van die 30-kilometerzones”, zegt Peter van der Knaap, directeur van Swov, het Instituut Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in Trouw. “Maar het gaat nog heel traag. Het Rijk zou een voortrekkersrol kunnen spelen. Het zou goed zijn als de bewijslast wordt omgedraaid, als een gemeente moet beargumenteren waarom de maximumsnelheid 50 moet zijn. Bovendien is een landelijke norm beter voor de voorspelbaarheid in het verkeer.”

Bronnen: RAI-vereniging, Trouw, AD