Rammstein mag luider op piekmomenten

De gemeente Groningen heeft voor het langverwachte concert van de Duitse rockband Rammstein in het Stadspark een eenmalige ontheffing verleend voor de geldende geluidsnormen. Het besluit om het concert met een hoger geluidsniveau te laten doorgaan, heeft echter tot verdeelde reacties geleid.

Eenmalige ontheffing voor hoger geluidsniveau
De gemeente Groningen heeft besloten om een eenmalige ontheffing te verlenen voor het Rammstein-concert, waardoor het geluidsniveau op piekmomenten hoger mag zijn dan de normen die normaal gesproken gelden. Hoewel 100 decibel normaal gesproken het maximum is, zal het geluid tijdens het concert naar verwachting oplopen tot 103 decibel. De gemeente heeft deze beslissing genomen na evaluatie van vergelijkbare evenementen in andere delen van het land.

Verdeelde reacties van betrokkenen
Het besluit van de gemeente heeft zowel positieve als negatieve reacties opgeroepen. Voorstanders van het concert en de eenmalige ontheffing benadrukken dat het binnenhalen van grote acts zoals Rammstein belangrijk is voor de stad en de lokale economie. Ze stellen dat het verlenen van een hoger geluidsniveau noodzakelijk is om dergelijke acts aan te trekken. Anderzijds zijn er ook kritische geluiden te horen. Sommige omwonenden en raadsleden vinden dat de belangen van de omwonenden en de leefbaarheid van de stad zwaarder moeten wegen dan het aantrekken van grote evenementen. Ze vrezen geluidsoverlast en verstoring van de rust in het park.

Verdediging van het besluit en maatregelen
De concertorganisator, Greenhouse Talent, heeft het hogere geluidsniveau verdedigd en verklaard dat vergelijkbare normen ook in andere steden worden gehanteerd voor dit soort concerten. Ze benadrukken dat de geluidsoverschrijding slechts tijdens piekmomenten tussen 20.30 en 23.00 uur zal plaatsvinden en van korte duur zal zijn. Omwonenden die hinder ondervinden van het concert zullen een passende tegemoetkoming ontvangen, hoewel de precieze maatregelen nog nader bepaald moeten worden.

Mogelijke gevolgen voor toekomstige evenementen
Het verlenen van een eenmalige ontheffing voor het Rammstein-concert kan mogelijke gevolgen hebben voor toekomstige evenementen in Groningen. Het roept de vraag op of de geldende geluidsnormen en de belangen van omwonenden moeten worden heroverwogen. Mogelijk zal er een breder debat plaatsvinden over de balans tussen het aantrekken van grote evenementen en het waarborgen van de leefbaarheid van de stad. Het besluit kan ook gevolgen hebben voor andere concertorganisatoren die in de toekomst evenementen willen organiseren in Groningen.

Bron: NOS, Gemeente Groningen, NRC, Groninger Internet Courant