Resultaat geluidproef damwand positief

Van 1 tot en met 12 mei vond bij de Maas ten noorden van Oss op twee locaties een proef plaats met het in de grond brengen van damwanden. Deze proef is onderdeel van de voorbereidingen op de uitvoering van de dijkversterking. Met de proef wilde het projectteam Meanderende Maas meer te weten komen over hoeveel trillingen en geluid er vrijkomt bij het trillend of drukkend aanbrengen van de damwanden. Dit is belangrijke informatie om tijdens de toekomstige uitvoering zoveel mogelijk hinder voor de omgeving en schade aan huizen te voorkomen. Ook wilden ze te weten komen of ze op grote diepte de damwanden onbeschadigd in de zware grondlagen kunnen aanbrengen. Na afloop van de proef zijn de damwanden weer verwijderd. Inmiddels zijn de resultaten van de proef bekend.

Resultaten

De uitvoering van de damwandproef is in mei zeer soepel verlopen. Men liep niet tegen onverwachtse hindernissen aan. Inmiddels zijn ook de resultaten van de proef bekend en deze zijn positief: wat in theorie kon worden verwacht, is in de praktijk ook zo gebleken. Er waren twee proeflocaties gekozen, in Oijen en bij Dieden. Bodemonderzoek toonde namelijk eerder aan dat op beide locaties vergelijkbare harde grondlagen aanwezig zijn, zoals deze ook aanwezig zijn bij de dijk waar de damwanden uiteindelijk moeten komen. De proef is geslaagd en het projectteam kan nu verder met de voorbereidingen voor de uitvoering.

Bron: Meanderende Maas