RIVM: geluid windmolens hinderlijk, niet ziekmakend

Volgens onderzoek van het RIVM zijn windmolens niet per definitie ziekmakend. Ze geven aan dat de hinder die mensen ondervinden van windturbines wel indirect andere gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Ze hebben gekeken naar slaapverstoring door windturbines, maar de resultaten hiervan bleken te verschillen. Ook voor gezondheidseffecten zoals hart- en vaatziekten en effecten op de mentale gezondheid is onvoldoende bewijs gevonden.

Het RIVM geeft aan dat het laagfrequent geluid en infrageluid van windturbines vergelijkbaar zijn met die van alledaagse bronnen. Echter, omdat mensen vaak al een persoonlijke negatieve ervaring met de windturbine hebben, ervaren ze meer hinder. Bij Stadszaken concludeert het RIVM: ‘De ziektelast veroorzaakt door geluid van windturbines valt binnen de normen.’ Er zijn namelijk meer dan 100 keer zoveel mensen die last hebben van weg- of railverkeer, dan mensen die last hebben van windmolens.

Bronnen: RIVM, Stadszaken