Ronde-tafelgesprek over geluid in Tweede Kamer


In de komende Omgevingswet gaat er veel veranderen met betrekking tot de geluidwetgeving. Daarom is er op initiatief van diverse kamerleden een ronde tafel gesprek gehouden (ca. 2 uur) met zeven deskundigen uit de geluidwereld. U kunt het gesprek
hier terugzien.

Aanwezig namens de Tweede Kamer waren Christine Teunissen (Partij voor de Dieren), Erik Ziengs (VVD), Jessica van Eijs (D66) en Maurits von Martels (CDA)

De onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer het opzoeken van de bovengrens van de geluidsnormen, de schadelijkheid van geluid voor gezondheid en gehoorschade, de wenselijkheid om de WHO-normen te gebruiken, en het verschil tussen geluidhinder en geluidniveaus. Hoe kan de Tweede Kamer de burger de helpende hand bieden?

In deze volgorde kwam de diverse experts aan het woord:

1e deel:
Frank Elbers (dBvision)
Dorota Jarosinka (WHO)
Saskia Kloet (Hoorstichting)

2e deel:
Erik Roelofsen (Ned. Stichting Geluidhinder)
Erik Salomons (TNO)
Harm-Jan Brouwer (Prov. Zuid-Holland)
Dolf de Gruijter (RIVM)