Roosendaal vecht met papieren tijger industrie

Doordat industrieterrein Borchwerf-Stationsgebied in noordwest Roosendaal op papier te veel geluid maakt, kunnen er op dit moment geen vergunningen verleend worden aan bedrijven die zich daar willen vestigen. Verder staat er hierdoor ook een streep door woningbouw in het Vlietpark. Wethouder Raaijmakers bij BN De Stem: ,,Er zijn geen klachten geweest. Maar de wet is de wet.” 

Om het geluid van het industrieterrein te beheersen is bijna 30 jaar geleden een geluidzone rond het terrein vastgesteld. De Omgevingsdienst Midden-West Brabant (OMWB) is namens de gemeente Roosendaal de beheerder van deze geluidzone. De OMWB toetst periodiek of voldaan wordt aan de geluid- grenswaarden in de geluidzone. 

Tijdens een periodieke controle heeft de OMWB in 2013 geconstateerd dat de maximale toelaatbare geluidsbelasting ter plaatse van enkele woningen is overschreden doordat de geluidbelasting te hoog bleek te zijn. Om de overschrijding op te lossen is het volgens de Wet geluidhinder mogelijk om een geluidreductieplan vast te stellen. Hierin staat welke maatregelen de gemeente treft om de geluidsbelasting binnen een periode van vijf jaar voor het gehele industrieterrein te reduceren tot beneden de grenswaarden van de wettelijke geluidzone. Binnen deze termijn was het mogelijk om vergunningen te verlenen. Het college heeft daarop besloten tot vaststelling van het geluidreductieplan industrieterrein Borchwerf-Stationsgebied 2021.

Bronnen: Gemeente Roosendaal, BN De Stem