RvS: Winkelwagens Lidl Eijsden hoeven niet stiller

In oktober 2015 verleende de gemeente Eijsden-Margraten een vergunning voor een zogeheten ‘winkelwagentjes-opvang’. Sindsdien is er gesteggel met omwonenden. Volgens de Raad van State zijn de rubberen wielen echter ook op klinkers stil genoeg, aldus De Limburger.

De gemeente Eijsden-Margraten gaf toestemming omdat de wagentjes rubberen wielen hebben. De wagentjes blijken op de klinkers echter veel meer geluid te maken dan Eijsden-Margraten aangaf, op grond van een onderzoek op een glad oppervlak. Een contra-expertise die de bewoners lieten uitvoeren toonde dat aan. Appelanten voerden daarom ook aan dat niet wordt voldaan aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zodat het bouwplan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De gemeente erkende dat, maar vond dit niet afdoen aan haar besluit. De Raad van State geeft de gemeente nu gelijk.

De Raad van State oordeelt dat de overlast hetzelfde is als bij een formeel correcte procedure. In de afweging wint het belang van de supermarkt, die niet zonder winkelwagentjes kan. Daarbij speelt mee dat een goede alternatieve plek niet voorhanden is.

Bronnen: De Limburger, Raad van State, Vaals (Akoestisch onderzoek, pdf)