Sanering woningen N309

In de gemeente Elburg moeten 140 woningen langs de provinciale weg N309 mogelijk beter geïsoleerd worden. Het aanleggen van stil asfalt op de Eperweg en Zuiderzeestraatweg is niet voldoende gebleken, waardoor sprake is van een ‘te hoge geluidbelasting’. De gemeente Elburg laat nu onderzoeken wat er moet gebeuren. 

De aanpak van het verkeerslawaai langs de N309 (Zuiderzeestraatweg en Eperweg) loopt al een aantal jaren. In de periode tot en met 2015 is het hele wegtracé voorzien van stil asfalt. Door de bron van het geluid aan te pakken is een forse verbetering gerealiseerd. Helaas hebben verscheidene woningen te maken met een te hoge geluidbelasting. Maatregelen aan de weg of in de directe omgeving – zoals schermen en wallen – zijn niet mogelijk of helpen onvoldoende. Bij die woningen wil de gemeente onderzoeken of geluidsisolerende maatregelen nodig zijn en of deze uitgevoerd kunnen worden.

Zorgvuldig

Het duurt nog zeker tot 2021 of 2022 voordat de huizen daadwerkelijk worden aangepakt. Volgens de wethouder gaat zorgvuldigheid boven snelheid: ,,Eerst maken wij nu een definitief saneringsprogramma. Daarna volgt de subsidieaanvraag bij het Rijk en medio 2020 verwachten we het toekenningsbesluit. De uitvoering volgt pas in 2021/2022. Dit heeft te maken met de verplichte Europese aanbesteding, zowel voor het onderzoek als de uitvoering.’’

Bron: De Stentor