Scherm Kapelle komt na 17 jaar juridisch gedoe

Al 17 jaar geleden zou er een geluidsscherm langs het spoor bij Kapelle komen, maar dit zal komende maanden eindelijk gebeuren. Het project kwam namelijk stil te liggen door juridische procedures, die bewoners tegen elkaar aanspanden. De ene wilde heel graag een scherm, de ander vond het horizonvervuiling.

Prorail vindt dat de schermen wel nodig zijn om het geluid van passerende treinen te dempen en trillingen te verminderen. Alleen in Kapelle moest er langs dit spoor nog een scherm komen.

Het oorspronkelijke ontwerpbesluit komt uit 2003. Het project had destijds primair als doel de railontsluiting van het Sloegebied (havengebied Vlissingen-Oost) te verbeteren, en ging daarbij ook in op de gevolgen op en vooral langs het bestaande spoor van de Zeeuwse Lijn, en bevatte een beschrijving van de effecten voor het aspect geluid en de maatregelen om de verhoging van de geluidniveaus tegen te gaan.

Bronnen: Provinciale Zeeuwse Courant, Rijkswaterstaat