Schiedam wil haven stiller krijgen

De gemeente Schiedam wil dat de geluidoverlast van de haven binnen vijf jaar voorbij is. Komend jaar wil Schiedam eerst precies in kaart brengen hoeveel geluid de bedrijven daadwerkelijk veroorzaken. Vooral het geluid van schepen en bedrijven in de Wilton- en Wilhelminahaven is relevant, waaronder ook laagfrequent geluid.

Volgens Schiedam is er akoestisch onderzoek nodig naar de twaalf bedrijven, inclusief aangemeerde schepen, om te bepalen of zij meer of minder geluid veroorzaken dan volgens de huidige vergunningen is toegestaan. Met die gegevens in de hand is de gemeente pas in staat om eventueel vergunningen aan te passen.

Uitspraak Raad van State

Schiedam komt met een zogeheten Geluidsplan voor het gebied in Schiedam-Zuid mede naar aanleiding van een rechtszaak bij de Raad van State tegen offshorebedrijf Huisman in de Wiltonhaven. De hoogste bestuursrechter bepaalde begin dit jaar dat Huisman een nieuwe vergunning aan moet vragen bij de gemeente Schiedam. In het huidige exemplaar is namelijk niets geregeld over het geluid dat bij Huisman aangemeerde schepen produceren. Tijdens het werk moeten de scheepsmotoren vaak draaien en is ook de andere apparatuur aan boord in werking. 

Lange termijn en laagfrequent geluid

Gemeenteraad, bedrijven en omwonenden krijgen de gelegenheid op de plannen te reageren. Het betreft maatregelen die nodig zijn om op korte termijn de omgevingsvergunningen (milieu) van de bedrijven aan te kunnen passen, zodat de continuïteit van de bedrijven in het gebied kan worden gegarandeerd. Tegelijk betreft het Geluidsplan maatregelen die op de langere termijn moeten leiden tot vermindering van de door omwonenden ervaren geluidsoverlast.

Onderdeel van het plan is het reguleren van laagfrequent geluid (trillingen). Ook worden de mogelijkheden van aanvullende geluid reducerende maatregelen en subsidies onderzocht, gericht op het verbeteren van de omgevingskwaliteit, bijvoorbeeld voor het toepassen van walstroom.

Bronnen: AD, Waterweg Actueel