Schone Lucht akkoord: meer elektrisch bouwen

In 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016. Die afspraak tekende minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) op 13 januari in Utrecht met 36 gemeenten en negen provincies. Het levert ook geluidreductie op.

Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen, verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien.

Eén maatregel betreft het schoner maken van mobiele bouwmachines, zoals aggregaten. Deze vaak verouderde machines draaien nu doorgaans op diesel en zijn verantwoordelijk voor zo’n 10% van de gezondheidsschade door vieze lucht. Overheden zijn vaak opdrachtgever voor bouwprojecten. Zij gaan vanaf nu eisen stellen, zodat bouwers schonere of elektrische mobiele machines gaan gebruiken. Dat helpt niet alleen voor schone lucht, maar ook bij het terugbrengen van de uitstoot van stikstof en geluidhinder.

Daarnaast zijn er talloze andere maatregelen, die echter voor het aspect geluid een minder grote rol spelen.

Bron: Rijksoverheid