SP: ‘kwaliteit meetapparatuur burgernet onvoldoende’

Onder inwoners is ophef ontstaan over de gekozen kwaliteit van meetapparatuur voor het burgermeetnet rondom Rotterdam Airport. In de commissie afgelopen maart over dit onderwerp hamerde het provinciebestuur op het grote belang van apparatuur die overeenkomt met het huidige meetnet. Volgens de SP voldoen slechts 2 van de 9 te plaatsten meetpunten aan deze kwaliteit. Wat zij dan ook erg bijzonder vinden.

Op basis van de woorden die het provinciebestuur zelf uitsprak, lijken meetgegevens van de overige 7 meetpunten volgens de SP waardeloos en onbruikbaar. Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘Deze 7 meetpunten lijken niet alleen weggegooid geld, ze tasten daarnaast wederom het vertrouwen van omwonenden aan dat de overheid zijn best doet haar tegen overlast te beschermen. Een zeer kwalijke zaak. Dat is dan ook waarom ik vragen gesteld heb aan het provinciebestuur.’

Bron: SP Zuid-Holland