Sportschool betaalt hoge prijs voor zijn lawaai

Een interessante uitspraak van de rechter: een sportschool moet, na meerdere jaren geluidsoverlast veroorzaakt te hebben bij een reisbureau, daarvoor boeten door een huurverlaging van het reisbureau te betalen.

Een reisorganisatie in een pand in Amsterdam ondervindt al enige jaren aanzienlijke geluidshinder van fitnesslessen in een sportschool, die medehuurder is in hetzelfde pand. Ondanks herhaaldelijk klagen bij de verhuurder en de sportschool, en ondanks meerdere onderzoeken die de overlast bevestigden, bleven maatregelen uit. De reisorganisatie eiste daarom van de verhuurder dat de huur moest worden verlaagd en stapte met deze eis naar de rechter. De kantonrechter gaf de reisorganisatie gelijk en verlaagt de huur met 5%, met ingang van de opening van de sportschool in 2016. Dat komt neer op bijna 12.000 euro. De verhuurder eiste ditzelfde bedrag op haar beurt van de sportschool en de rechter heeft dit bedrag toegewezen. Ook wordt de sportschool (en niet de verhuurder) verplicht om maatregelen te treffen om verdere geluidshinder te voorkomen.

Bron: Rechtennieuws.