Steekproef nu.nl wat ‘Nederland’ hinderlijk vindt

Begin juni kwam het rapport van het RIVM dat de gezondheid van meer dan een miljoen Nederlanders is in gevaar door omgevingsgeluid, en andere normen nodig zijn. Op online discussiefora gaven mensen commentaar hierbij, en op grond van een ‘Top 14’ die gemaakt is uit het (gemodereerde) nu.nl-forum lijken andere geluidsbronnen hinderlijk dan de ‘gezoneerde’ bronnen.

Het rapport van het RIVM (zie hier een samenvatting op Geluidnieuws) werd bijvoorbeeld opgepikt door de algemene nieuwssite nu.nl. Een van de meestbelezen nieuwssites van Nederland, met bovendien een een breed publiek en daarom interessant om te volgen. Op het bijbehorende forum nujij.nl (waarbij moderatoren ervoor zorgen dat het online-gescheld eruit gefilterd wordt) werd druk over dit onderwerp gediscussieerd. Een kleine 600 reacties kwamen er (duidelijk meer dan op een gemiddeld bericht) op de vraag of je zelf last heb van geluid, en waarvan dan. Weliswaar een niet helemaal representatief onderzoek, maar gezien het door zowel ‘links’ en ‘rechts’ gelezen nu.nl als steekproef zeker interessant.

De redactie van Geluidnieuws heeft deze reacties doorgenomen, en een indeling gemaakt waar de klachten vandaan kwamen. Waar het RIVM-rapport focust op bronnen met wettelijke (tijdgemiddelde) normen van wegverkeer, treinen, windturbines en luchtvaart, gingen de online genoemde geluidsklachten vaak over andere zaken. Hieronder de lijst in volgorde van veel klachten tot weinig klachten.

1. Buren

Met stip op 1. Naar elkaar schreeuwende mensen, luide muziek, tuinfeestjes, bladblazers, schuurmachines, blaffende honden, of gewoon buren die de trap oplopen in een slecht geïsoleerd pand.  

2. Motoren, brommers, scooters

Met stip op 2. Ze gaan door stad en platteland. Waarbij de motoren overigens een stuk vaker genoemd worden dan de brommers en scooters.

3. Piekgeluiden van (vracht)auto’s en ‘illegaal’ wegverkeer

Denk daarbij aan te hard rijden, sportuitlaten, hard optrekken, rammelende aanhangers. Maar ook dat het gemiddelde geluidniveau waarmee de overheid rekent niet overeenkomt met de hinderbeleving van piekgeluiden van vrachtwagens die vlak langs huizen rijden.

4. ‘Regulier’ (weg)verkeer

Het gaat daarbij om mensen die in de buurt van een ringweg wonen, of een snelweg, of wanneer zonder toelichting werd genoemd dat (weg)verkeer hinderlijk is.

5. Luchtvaart

Duidelijk genoeg. Een opmerking die vooral bij dit onderwerp vaak voorbij kwam is dat het in coronatijd ‘eindelijk heerlijk rustig is’.

6. Industrie (excl . windturbines)

Meestal ging het over industrie in het algemeen, een enkele keer werd de horeca genoemd.

7. Mensen op straat

Uitgaanspubliek, roepende mensen ’s avonds laat, maar ook ‘overdreven en/of langdurig’ schreeuwende kinderen vallen hieronder

8. Installaties aan huis

Hoewel er nog maar weinig van zijn en er in de toekomst nog veel meer zullen komen, kwam de warmtepomp nu al diverse keren terug. Net als de airco.

9. Windturbines

Werd niet nader gespecificeerd.

10. Festivals

Werd vaak niet nader gespecificeerd.

11. Laagfrequent geluid

Werd vaak niet nader gespecificeerd.

12. Dierengeluiden (excl. honden)

Wakker worden van vogels die op het dak staan te koeren, krassen en kraaien, kwam toch ook enkele keren terug. En begin juni blijken kikkers ook reden te hebben om te kwaken.

13. Bouwlawaai

In andere lijstjes staat deze hoger, maar op nujij.nl werd deze weinig genoemd. Onder bouwlawaai kan overigens ook buren vallen die aan bij hun eigen huis schuren en timmeren. In dit overzicht is dat bij het onderwerp burenlawaai gerekend.

14. Treinen

Slechts twee keer genoemd en komt daarmee onderaan dit lijstje. Opvallend. Maar ook: zowel treinen als het spoor is beduidend stiller geworden de laatste jaren.

Noot:

Van de 600 reacties was bij een kleine 400 traceerbaar om welke bron(nen) het ging. De overige reacties waren dat men geen last had van geluid, dat je ‘dan maar moet verhuizen’, dat men wel last had maar dat dat niet nader werd gespecificeerd, of meer algemene zaken over bijvoorbeeld de vraag in hoeverre geluid wel of niet schadelijk is voor de gezondheid.

Bron: nu.nl