Stikstof als inzet tegen lawaai Veluwse weg

De Gortelseweg, gelegen te midden van de weelderige bossen van de Veluwe, is niet alleen een schilderachtige route voor natuurliefhebbers en motorrijders, maar ook een zorgwekkend voorbeeld van hoe verkeer en ecologie in strijd kunnen zijn. Deze weg doet meer dan alleen recreanten verwelkomen; het fungeert ook als sluiproute voor forenzen op weg naar de drukke A28 en A50 en geeft naast de ecologische problemen ook hinder voor omwonenden.

De gegevens liegen er niet om: gemiddeld worden er dagelijks zo’n 4100 motorvoertuigen geteld op deze route, een aantal dat vergelijkbaar is met verkeersstromen op doorgaande N-wegen. Een zorgwekkende constatering, aangezien deze weg dwars door een beschermd stiltegebied loopt, waar kwetsbare natuur wordt blootgesteld aan verontreinigende stikstofuitstoot.

Een vraag naar maatregelen
De bezorgdheid over deze stikstofuitstoot leidde tot de oprichting van de Stichting Vierhouten Natuurbestemming (SVN) in het voorjaar van 2021. Deze stichting, bestaande uit lokale bewoners, dringt bij de gemeenten Epe en Nunspeet aan op maatregelen om de verkeersdruk op de Gortelseweg te verminderen. Uit hun onderzoek blijkt dat deze weg als een ‘piekbelaster’ kan worden beschouwd, vergelijkbaar met boerenbedrijven die in overbelaste natuurgebieden stikstof uitstoten.

Beschermen van natuurgebieden
Hoewel het begrijpelijk is dat verkeer en economie hand in hand gaan, roept deze kwestie belangrijke vragen op over het evenwicht tussen ontwikkeling en milieubescherming. Hoogleraar Jan Willem Erisman, ook wel de ‘stikstofprofessor’ genoemd, benadrukt dat het beschermen van natuurgebieden van vitaal belang is, vooral omdat de Veluwe een Natura 2000-gebied is dat volgens Europese richtlijnen speciale bescherming vereist.

De toekomst blijft nog een puzzel
De oplossing lijkt niet eenvoudig te zijn. Hoewel sommigen pleiten voor het afsluiten van de Gortelseweg als verbindingsroute, is dit economisch gezien niet haalbaar. Alternatieve maatregelen, zoals het invoeren van milieuvoorschriften voor voertuigen rond natuurgebieden, zijn mogelijk effectiever om de impact van verkeer op kwetsbare ecosystemen te verminderen.

Terwijl de gemeenten Epe en Nunspeet langzaam bewegen richting een toekomstgerichte herinrichting van de weg, is het duidelijk dat deze discussie niet alleen lokaal is. De spanning tussen verkeer en ecologie blijft een nationale uitdaging die vraagt om nauwkeurige afwegingen en constructieve oplossingen om zowel mens als natuur te dienen.

Bron: de Stentor, EenVandaag