Stille klinkers oplossing voor ieder in Nunspeet

In Nunspeet wordt het deel van de Oenenburgweg tussen de Oosteinderweg en de Elburgerweg voorzien van stille klinkers. Hiermee komt de gemeente tegemoet gekomen aan een wens van aanwonenden.

De andersoortige verharding dan het huidige asfalt wordt gezien als een goede manier om de weg een juiste karakter te geven en voldoet de inrichting van de weg meteen aan de eisen van Duurzaam Veilig. Voor de gemeente brengt de keuze bovendien niet of nauwelijks extra kosten met zich mee. Voor iedereen een prima oplossing dus.

Volgens de Cwegdek geven stille klinkers, gemiddeld over de levensduur bij 50 km/uur een geluidreductie van 1,7 dB ten opzichte van regulier asfalt. Het verschil met reguliere klinkers (in keperverband) is ca. 4 dB.

Bronnen: Veluweland.nl, Infomil