Strakke geluidregels overlast carnaval Maastricht

Maatregelen om de drukte in de binnenstad beheersbaar te houden, een inzamelsysteem voor plastic bekers en strakkere regels voor overlastgevende carnavalskarren. Het zijn de hoofdpunten voor carnaval 2024 in Maastricht, waarvoor de gemeente Maastricht, horeca en stadscarnavalsvereniging De Tempeleers gezamenlijk aan een aanpak hebben gewerkt.

De evaluatie van carnaval 2023 heeft laten zien dat het op sommige plekken in het centrum te druk was. Ook het vele (te) harde geluid was een aandachtspunt. De ministeriële regeling aangaande de inzameling van plastic vraagt daarnaast een andere manier van recycling van de plastic bekers die met carnaval gebruikt worden.

Meer ruimte creëren

Voor de aanpak van drukte wordt in 2024 met name een aantal maatregelen genomen in de openbare ruimte. Zo zullen bijvoorbeeld op het Vrijthof de bierwagens tegenover de horecazaken enkele meters naar achteren worden geplaatst om letterlijk meer ruimte te scheppen. Op het OLV-plein krijgen de eetkramen een andere plek om meer ruimte te krijgen op het plein zelf. Verder komt er een parkeerverbod voor fietsen in straten in het centrum die tijdens carnaval vrijgehouden moeten worden als vluchtroute. Burgemeester Wim Hillenaar: “We willen graag het openbare karakter van carnaval behouden, dus liefst geen maatregelen als het afsluiten van straten. Daarom proberen we nu eerst meer ruimte te scheppen waar dat kan, en hebben we met de horeca afgesproken dat er bijvoorbeeld geen optredens meer worden gehouden die een extra aanzuigende werking voor publiek hebben op toch al drukke plekken. Verder doen we een beroep op het gezonde verstand van iedereen: vermijd te grote drukte.”

Geluid een tandje minder

Op geluid zal allereerst strenger worden gecontroleerd en gehandhaafd, zowel bij de horeca als bij carnavalskarren. Voor carnavalskarren tussen 4 en 15 vierkante meter groot komt er een meldingsplicht bij de gemeente, waarbij ze een aantal algemene regels meekrijgen met name gericht op veiligheid en geluid. Ook krijgen karren die op een vaste plek blijven een locatie toegewezen waar ze mogen staan. De eigenaren van de ‘kaar’ kunnen daarbij twee voorkeurslocaties aangeven. Burgemeester Hillenaar: “Kare zijn een onderdeel van de Mestreechter vastelaovend, maar als ze een eigen feestje binnen het feest gaan vormen, dan gaat er iets mis. Vorig jaar hebben we gezien dat er een aantal grote, overlastgevende, karren op met name het Vrijthof stond. Dan krijg je qua volume concurrentie in geluid met de horeca. Rijdende discotheken willen we niet meer, vandaar ook dat we gaan kijken naar de locaties. Streven is de ‘karetrekkers’ zoveel mogelijk tegemoet te komen in hun wensen qua locatie, maar als er bijvoorbeeld te veel karren op het Vrijthof willen staan, gaan we andere locaties aanwijzen. Onze focus ligt op het geluid en de spreiding van drukte.”

Plastic

Aan de ministeriële regeling inzake de inzameling van plastic voor ondernemers de verplichting dat 75 procent van die cups gerecycled moet worden. Daarom is een systeem uitgedacht, vergelijkbaar met de Vierdaagse in Nijmegen: voor de eerste consumptie moet van vrijdag tot en met dinsdag 50 cent extra worden betaald. Lever je je beker in, krijg je een nieuwe zonder bijbetaling. Zonder oude beker, moet er opnieuw 50 cent worden betaald. Zo is de verwachting dat de inzameling van plastic zo optimaal mogelijk kan worden geregeld en dat de (ook gevaarlijke) plastic zee op straat zal verminderen. Die 50 cent is overigens geen statiegeld, de betaling is nodig voor de inzameling. Voor die inzameling staan er op een aantal plekken in de stad grote containers waar ondernemers hun plastic bekers kwijt kunnen. Ook zal een recyclingbedrijf elke dag rondes maken in de ochtend om het plastic in te zamelen. Horeca en gemeente rollen gezamenlijk een communicatiecampagne uit om mensen te wijzen op de nieuwe regels. Voor de inzameling van plastic werd woensdag een convenant ondertekend door gemeente en horecaondernemers. John Paulus, voorzitter Koninkljke Horeca Nederland, afdeling Maastricht. “Dat plastic inzamelen met carnaval een uitdaging is, mag duidelijk zijn. Maar wij denken dat we hiermee voor nu het meest optimale systeem hebben.”

Balans

De balans tussen het open karakter van vastelaovend in Mestreech en veiligheid en leefbaarheid is precair. Met de maatregelen voor 2024 is een eerste stap gezet om die balans goed te houden. De aanpak dit jaar geeft ook een doorkijk naar carnaval de komende jaren. Burgemeester Hillenaar: “Dat carnaval in binnensteden steeds populairder wordt, is niet uniek voor Maastricht. Maar het moet wel beheersbaar blijven voor iedereen. De vastelaovend heeft een uniek karakter en dat willen we ook graag zo houden, maar dan moeten we ook allemaal samen zorgen voor een veilige en gezellige carnaval.” Bastiaan Klomp, prizzedent van de Tempeleers, sluit zich daarbij aan: “In Maastricht kennen we de mooie term propel en binne de sjraom. Eigenlijk niet te vertalen maar iedereen snapt wat we dan bedoelen. Carnaval is een feest van samen vieren, dus zullen we er ook samen voor moeten zorgen dat de vastelaovend dat geweldige volksfeest blijft zoals we dat kennen.” John Paulus van Horeca Nederland tot slot: “Ook als horeca erkennen we dat de balans met carnaval onder druk staat. We zijn daarom blij met het overleg met gemeente en Tempeleers om samen te bezien wat nodig is. Ook wij zullen daarin onze verantwoordelijkheid nemen.”   

Bron: Gemeente Maastricht