Amstelveen: “Studenten kunnen best bij Schiphol wonen”

De gemeente Amstelveen vindt dat studenten best kunnen wonen binnen de geluidcontouren van Schiphol. Volgens de lokale GGD zijn mensen onder de 30 jaar namelijk minder gevoelig voor geluid. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is het niet eens met de plannen van Amstelveen en is naar de Raad van State gestapt.

De gemeente Amstelveen heeft een nieuwe wijk in gedachten met studentenwoningen, kantoren en groen. Maar dat plan stuit op bezwaren. De wijk Kronenburg ligt niet ver van Schiphol, in een gebied met zoveel geluidsoverlast dat er volens de ILT geen nieuwe woningen gebouwd mogen worden, schrijft Trouw.

Kronenburg ligt in LIB-4-gebied, en dat betekent dat er hoogstens 25 nieuwe woningen mogen komen (om open gaten in de bebouwing te vullen) of ‘shortstay’-voorzieningen (zoals hotels) en opvang voor asielzoekers. Heel wat anders dan Amstelveen voor ogen heeft: 2500 studentenwoningen en ook huisvesting voor expats.

Kronenbrurg ligt bijna recht onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan, en in het laatste precoronajaar verwerkte die volgens een opgave van Schiphol 24.500 vluchten. Alleen bij wijze van uitzondering wordt er ’s nachts op die baan gevlogen, maar dat gebeurde in 2019 toch zo’n 1200 keer.

“Natuurlijk, het is geluidsbelast gebied”, zegt de Amstelveense wethouder Floor Gordon (D66) in Trouw. “Daarom hebben we heel serieus gekeken naar wat hier wel en niet kan.” Met 2500 studenten denkt de gemeente een bewonersgroep te pakken te hebben die goed in dit gebied past, legt Gordon uit. Ze beroept zich op inzichten van de GGD Amsterdam. “Mensen onder de dertig zijn minder gevoelig voor geluid. En omdat ze jong zijn, is het niet waarschijnlijk dat ze meteen al last krijgen van hun hart. Tenslotte wonen ze maar een paar jaar in een studentenwoning en daarna hebben ze nog jaren de tijd om van bijvoorbeeld die hoge bloeddruk te herstellen.” De conclusie: “De kans dat studenten tijdens het wonen op Kronenburg cardiovasculaire ziekten oplopen door geluid is extreem klein”.

Onder meer met dit advies onder de arm stapte de gemeente naar de inspectie om een ‘verklaring van geen bezwaar’ (vvgb) aan te vragen: daarmee zou ze alsnog haar plannen mogen uitvoeren. Ze kreeg nul op het rekest – een studietijd van, zeg, vier jaar is echt iets anders dan shortstay, stelde de inspectie onder meer.

Gedeputeerde van Noord-Holland Jeroen Olthof (PvdA) zegt over woningbouw nabij Schiphol in Het Parool: “Ongeacht lokale omstandigheden wordt het hele gebied bij voorbaat als onleefbaar weggezet. Zonder hinder van vliegtuig­geluid te bagatelliseren, lijkt dit geen recht te doen aan de werkelijkheid.”

Bronnen: Trouw, Parool