Te veel studenten in Kralingen

In Kralingen, een wijk in Rotterdam, veroorzaken de studenten geluidsoverlast en ze vervuilen de straat met hun huisfeestjes die tot laat duren. Verschillende buurtbewoners klagen hierover. “Als je ze aanspreekt dan krijg je een grote mond terug”, vertelt bewoner André van Wijk tegen Erasmus Magazine. “Jonge gezinnen verhuizen door de langdurige overlast.” Behalve dat hij de studenten overdag al erg luid vindt, zijn de feestjes nog veel erger. Zo geeft Van Wijk aan sinds kort een airco te hebben om het geluid van de studenten te overstemmen.

Ook Paul Driessen, vicevoorzitter van de bewonersvereniging Kralingen-Oost, geeft aan last te hebben van de studenten. Hij woont aan de Kralingse Plas. Tussen zijn huis en het water ligt een grasveld, waar soms wel tweehonderd studenten studenten zitten om bijvoorbeeld te barbecueën. Hij vindt dat ze hard praten en overal afval achterlaten. “En daar langs het Langepad is het één groot openbaar toilet”, zegt Driessen tegen Erasmus Magazine. “Niet fijn als ik mijn hond uitlaat, want die eet alles wat op de grond ligt.”

De overlast door studenten is de laatste drie jaar toegenomen door de verkamering, vertelt Driessen. “En de laatste twee jaar heeft de situatie een dieptepunt bereikt.” De omwonenden komen vaak in actie om de overlast te stoppen. “Vooral het laatste jaar hebben ze regelmatig overlast gemeld en de politie of de gemeente gebeld.” Ook proberen ze door middel van flyers met zinnen als ‘Doe je ramen en deuren dicht als er in huis veel geluid is’ in gesprek te gaan met de studenten. “Het was een fatsoenlijk gesprek, maar wanneer de overlast zich steeds herhaalt, dan kun je van de bewoners niet verwachten dat ze het gesprek willen blijven voeren,” geeft Van Wijk aan. Hij vindt dat hen nu eens klaar moet zijn.

Asociaal gedrag

Sonja Krijgsman vertelt ook over de overlast. Naast het nachtelijke geluid, stoort zij zich ook aan de wietlucht en plantenbakken vol afval naast het gebouw waarin ze zelf woont. Ook het parkeergedrag van de studenten, waardoor de hele stoep vol staat met fietsen en scooters, is een door in het oog. “Er wonen hier veel oudere mensen, en die kunnen er niet meer langs met de rollator of scootmobiel”, vertelt Krijgsman aan Erasmus Magazine.

Krijgsman geeft aan hoe ze in de afgelopen 17 jaar aanziet hoe jonge gezinnen vertrekken en worden ingeruild voor nog meer studenten. “Ik vind het zonde. Kralingen wordt studentengebied, maar dat is geen goede ontwikkeling. Ik snap wel dat studenten vlak bij de EUR willen wonen, dat is niet erg, maar ze moeten niet de overhand krijgen.”

Handhaving

Driessen en Krijgsman vinden dat de gemeente strenger moet handhaven door bijvoorbeeld vergunningen in te trekken als studentenhuizen zich niet aan de regels houden. Ook moeten er volgens hen meer huizen voor studenten komen, alleen wel buiten Kralingen.

Ook de universiteit kan volgens de drie bewoners meer doen. “De EUR is een grote speler in dit verhaal, maar tot nu toe is de universiteit in dit hele dossier afwezig”, zegt Van Wijk in Erasmus Magazine. De EUR reageert in hetzelfde magazine het volgende: “Het huisvestingsbeleid is een service die we aanbieden, maar we hebben formeel geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van een student in een huisvesting. Merendeel van de studenten is dan ook jongvolwassen en moet zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag. Daarnaast is het eerste aanspreekpunt, in geval van overlast, de verhuurder.”

De Gemeente Rotterdam heeft eind september een bewonersavond georganiseerd waar de bewoner konden klagen. Ook voorzitters van studentenverenigingen waren hier aanwezig. Van de EUR was er geen vertegenwoordiger.

Bron: Erasmus Magazine