Tientallen motoren bekeurd in Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard heeft de afgelopen maand intensieve controles uitgevoerd om de geluidsoverlast door motorrijders aan te pakken. Volgens wethouder Pascal van der Hek zijn er ’tientallen’ bekeuringen uitgeschreven aan zowel motorrijders als automobilisten die de toegestane decibelniveaus hebben overschreden. Deze maatregelen zijn genomen als reactie op de klachten van inwoners over geluidsoverlast. De gemeente hoopt dat de handhaving een preventieve werking zal hebben en herriemakers ontmoedigt om de rust in de Krimpenerwaard te verstoren.

Intensievere controles en consequenties
Volgens de wethouder is er in het verleden te weinig gedaan om geluidsoverlast aan te pakken. De politie had niet de benodigde apparatuur om de handhaving adequaat uit te voeren. Onlangs heeft de politie echter wel de juiste meetapparatuur gekregen, waardoor er nu intensievere controles kunnen plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn er de afgelopen maand tientallen bekeuringen uitgeschreven. Het overtreden van de geluidsnormen resulteert in een boete van 450 euro, en de eigenaar van het voertuig moet het voertuig laten staan totdat het weer aan de gestelde eisen op het kentekenbewijs voldoet.

Tegengestelde standpunten
Het onderwerp van geluidsoverlast door motorrijders zorgt voor uiteenlopende standpunten. Tony Hardenberg, voorzitter van de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (Nefom), pleit voor een ‘ronkverbod’ en pleit ervoor bepaalde wegen af te sluiten. Aan de andere kant spreekt Vera de Bruijn, woordvoerder van de Motorrijdersactiegroep MAG, zich uit tegen afsluitingen en benadrukt dat niet alleen motorrijders, maar ook auto’s geluidsoverlast veroorzaken.

Waterbedeffect
Met de intensievere controles en handhaving hoopt de gemeente Krimpenerwaard tegemoet te komen aan de bezwaren van inwoners die last hebben van motorlawaai. Het doel is om motorrijders aan te moedigen rustiger te rijden en de leefomgeving minder te verstoren. Hoewel er verschillende meningen zijn over de beste aanpak, gelooft de gemeente dat het afsluiten van wegen tot een waterbedeffect zal leiden, waarbij de overlast zich simpelweg naar andere gebieden verplaatst.

Bron: Het Kontakt, Krimpenerwaard