TNO: Motoren grootste herriebron A’dam

Amsterdam heeft TNO een onderzoek laten doen naar het geluidsoverlast dat van de straat komt. De voertuigen die een lawaai van meer dan 83 dB maakten, werden geteld. Hieruit bleek dat de grootste lawaaimakers de motoren zijn. Daarnaast hebben brommers en getunede (sport)auto’s ook een groot aandeel. Dit komt doordat deze weggebruikers vaak snel optrekken en laat terugschakelen bij hoge toerentallen.

De GGD doet vier keer per jaar ook een onderzoek naar geluidshinder in Amsterdam. Hieruit blijkt dat 19% van de Amsterdammers last heeft van het motorgeluid. 18% geeft aan ook last te hebben van scooters en brommers.

Een oplossing voor dit lawaai is er echter nog niet. De politie mag wel handhaven, maar er zijn niet genoeg agenten voor. Daarnaast mag de gemeente geen geluidsnormen bij voertuigen stellen. Dit moet gebeuren vanuit de landelijke politiek. Er wordt ook gekeken naar ‘lawaaiflitspalen’. Maar ook al zou de techniek werken, op het gebied van wetgeving is het nog niet geregeld. Een oplossing die nu wel al ingezet zou kunnen worden, is het verlagen van de snelheid op bepaalde plekken.

Bronnen: NH nieuws, Gemeente Amsterdam