Toch evenementen naast stiltegebied Eemnes

De gemeente in Emmen heeft laten weten dat zij geen toestemming nodig hebben van de provincie om evenementen in de buurt van stiltegebieden te houden. In de nieuwe Provinciale Omgevingsvisie en omgevingsverordening staat namelijk dat tot 1500 meter van een stiltegebied, zoals de Eempolder, maximaal 35 decibel geluid mag worden gemaakt. Waardoor andere gebieden ook stiller moeten zijn. De raad dacht dat dit het einde van de evenementen zou betekenen.

Na veel onduidelijkheid klopte wethouder Theo Reijn zelf aan in Utrecht voor een gesprek met de verantwoordelijk gedeputeerde. In het Noordhollands Dagblad zegt hij: “Dat gesprek maakte duidelijk dat de nieuwe omgevingsverordening helemaal geen invloed heeft op het wel of niet kunnen doorgaan van evenementen. Het is en blijft aan de gemeente zelf om evenementen in Eemnes toe te staan. Op grond van de nieuwe Omgevingswet moet de gemeente in het eigen omgevingsplan wel aandacht schenken aan de mogelijke gevolgen van geluidsoverlast voor de Eemnesser stiltegebied. Op dit moment wordt de gemeentelijke Omgevingsvisie voorbereid. Daarna volgt het omgevingsplan waarin die gevraagd overwegingen een plekje krijgen. Daarvoor zal onder meer gebruik worden gemaakt van het eerder uitgevoerde akoestisch onderzoek.”

Bronnen: Noordhollands Dagblad, Gemeente Eemnes