Tractoren in nieuwe rekenvoorschrift geluid

De trend is er al langer, maar is tijdens het thuiswerken in de coronacrisis nog versterkt: mensen die van de drukke stad naar het ‘rustige’ platteland verhuizen. Die rust valt dan vies tegen, als er allemaal tractoren langs blijken te rijden, vaak in de nachtperiode voor 7 uur ’s ochtends. Vanwege aanhoudende klachten worden tractoren daarom nu als extra categorie toegevoegd in de rekenmethode om het geluid van wegverkeer te berekenen.

Een van de klagers, Sterre (‘liever geen achternaam’) die in 2020 van Leiden naar Drenthe is verhuisd, wordt er knettergek van. “Die tractoren, of hier moet ik dan ook nog ‘trekkers’ zeggen, denderen soms al voor zes uur ’s ochtends langs je huis. Ik dacht hier lekker met het raam open te kunnen slapen, maar niet dus. Daar had de makelaar natuurlijk niks over gezegd.”

Gevelisolatie en geluidplafonds in de Omgevingswet

Een woordvoerder van het ministerie bevestigt de wijziging. Deze moet ingaan als de Omgevingswet van kracht wordt. “Nauwkeurig rekenen is belangrijk. Bij wegaanpassingsprojecten, of bij GPP-knelpunten van provinciale wegen, kan uit een geluidonderzoek volgen of een woning wel of niet in aanmerking komt voor gevelisolatie. Hoewel het jaargemiddelde geluidniveau niet heel veel wijzigt door de tractoren, denk aan een paar tienden van decibellen, kan het natuurlijk niet zo zijn dat we verkeerd rekenen. Door afronding kan een woning net een decibel betere gevelisolatie mislopen. En we moeten de mensen op het platteland gelijk geven, dat dat volstrekt onacceptabel is.”

Rekensnelheid en C-wegdek

Waar voor andere voertuigcategorieën altijd gerekend wordt met de maximum geldende snelheid, geldt voor de tractoren een rekensnelheid van 40 km/uur, tenzij het een 30 km/uur-zone betreft. Een correctie voor geluidsreducerend asfalt wordt niet toegepast, omdat geluidsreducerend asfalt om technische redenen niet wordt toegepast op wegen waar veel trekkers rijden.

Aftrek stille banden

Het verschil tussen de gemeten en berekende geluidniveau is overigens al jaren lang een issue. Het RIVM, dat met metingen de geluidplafonds langs snelwegen verifieert, constateert sinds het begin van de metingen in 2013 elke jaar ca. 2 tot 3 dB meer geluid dan er berekend wordt. Een belangrijke reden is de ‘stille banden aftrek’. Of die aftrek tegelijk met de invoering van de tractoren ook aangepast wordt, kon het ministerie niet zeggen. “Dat is een hele andere discussie. De stille banden aftrek gaat bovendien voor snelheden vanaf 70 km/uur, dus voor tractoren maakt dat toch niks uit.”

Bron: Rijksoverheid