Trein op station Harlingen Haven bron van hinder

Inwoners van Harlingen uiten hun bezorgdheid over aanhoudende geluidsoverlast op en rondom station Harlingen Haven. Omwonenden van het appartementencomplex aan de Willemskade, nabij het station, ervaren verstoringen in hun dagelijks leven door draaiende treinmotoren, ventilatoren en deursignalen. Dit heeft geleid tot een brandbrief aan de Provinciale Staten, waarin een dringende oproep wordt gedaan om passende maatregelen te nemen.

De situatie heeft wortels in aanpassingen aan de dienstregeling, die resulteerden in een derde trein op het traject Leeuwarden-Harlingen Haven en nieuwe treinen in april 2021. Bewoners ondervinden geluidsoverlast die leidt tot zowel fysieke als psychische gezondheidsklachten. Inspanningen van Arriva, ProRail, gemeente Harlingen en de provincie hebben tot op heden niet geleid tot een oplossing.

De provincie is begonnen met een evaluatie van verschillende dienstregelingsvarianten om de situatie te verlichten. Bewoners hopen dat er een variant wordt gekozen die de geluidsoverlast aanpakt door kortere keertijden op het station te implementeren. De kwestie blijft de aandacht trekken, aangezien de roep om actie aanhoudt om de rust en leefbaarheid in Harlingen te herstellen.

Bron: Omrop Fryslân, Ovpro