TU Delft doet geluidsmetingen aan elektrische Cessna

In september zijn wetenschappers van de TU Delft op Teuge Airport begonnen met geluidsmetingen aan de Cessna 337 Skymaster van Dutch Eletric Aviation Centre Teuge (DEAC). Het betreft nulmetingen, eerst aan een taxiënd, daarna aan een vliegend toestel. Met een akoestische camera met 112 microfoons wordt het geluidsprofiel van het Flying Testbed in kaart gebracht. Vervolgens worden dezelfde metingen gedaan na twee geluidreducerende maatregelen: de vervanging van een tweebladige door een driebladige propeller, en het voorzien van een elektromotor en andere geluidsbeperkende maatregelen.

DEAC

In februari 2019 is DEAC opgericht om als landelijk kenniscentrum voor de kleine luchtvaart (General Aviation) te fungeren. Gestationeerd op Teuge Airport voert DEAC diverse tests uit om kennis en ervaring op te doen met hybride en elektrisch vliegen. DEAC werkt hierbij samen met de TU Delft, de Hogeschool van Amsterdam en het Deltion College Zwolle. Binnenkort haakt de Universiteit van Twente ook aan.

De aanpassingen aan het vliegtuig dragen bij aan het onderzoek naar duurzaam vliegen. Daarbij is er minder brandstof nodig en worden minder schadelijke stoffen uitgestoten. Daarnaast zorgen de aanpassingen voor minder geluid. De gegevens worden beschikbaar gesteld aan de grote luchtvaart die er zijn voordeel mee kan doen.

Bronnen: Cleantechregio, Up in the sky.