Evaluatie hogere geluidniveaus

Tijdens de belevingsvlucht die is gehouden om de vliegroutes van Lelystad Airport zicht- en hoorbaar te maken is méér geluid waargenomen dan is berekend in de Milieueffectrapport van het vliegveld. Dat blijkt uit de officiële evaluatie van de belevingsvlucht, die vandaag is aangeboden aan de minister.

actiegroepen

Het vliegtuig maakte vorige maand een rondje door het luchtruim dat gebruikt zal worden als Lelystad Airport vluchten van Schiphol overneemt. De actiegroepen denken dat veel meer mensen last van vliegtuiglawaai zullen krijgen dan gedacht. Ook zullen die mensen meer overlast ervaren dan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beweert.

Metingen

De geluidsmetingen laten zien dat het passeren van het vliegtuig op lagere hoogte (1800 m en 2700 m) duidelijk hoorbaar is en leidt tot een substantiële toename van de geluidsbelasting. De achtergrondwaarde in het “buitengebied” bedraagt in het onderzoeksgebied 33 a 34 dB. Bij het passeren op 1800 m is er sprake van een geluidsbelasting van ca. 58 dB, op 2700 m is dat ca. 55 dB. Daar waar het vliegtuig klimt van 1800 m naar 2700 m nemen de geluidsniveaus toe tot ca. 68 dB.

 

 

 

 

 

 

 

Nader Onderzoek

Vergeleken met het MER zijn de waargenomen geluidsniveaus ca. 3 dB (tot op sommige plaatsen 7dB) hoger. Dit zou ook kunnen betekenen, dat de in het MER bepaalde geluidscontouren in de praktijk groter zijn. Nader onderzoek hoe het verschil te verklaren is tussen de gemeten maximale geluidsniveaus en de berekende maximale geluidsniveaus in het MER vinden wij noodzakelijk.

Bronnen:

NOS, Omroep Flevoland, Rijksoverheid