Haarlem: uitbreiding scooter- en autoluwe binnenstad

Vanaf 1 juli 2019 wordt een groter deel van de Haarlemse binnenstad autoluw. Dat betekent dat ook in het nieuwe gebied al het gemotoriseerd verkeer alleen nog maar toegang heeft tussen 6.00 en 11.00 uur. Buiten deze tijd hebben alleen bewoners van en ondernemers in het gebied toegang met een toegangspas. Tot 23 januari konden bewoners bezwaar indienen.

De wethouder heeft bovendien toegezegd dat snor-, bromfietsen en scooters ook niet meer toegestaan zullen worden in het gebied, zoals dat ook binnen de huidige autoluwe zone is. Dat betekent minder lawaai, minder fijnstof, minder CO2 en meer veiligheid in de binnenstad.

Bewoners kunnen maximaal een uur per dag het gebied in met een auto, busje, vrachtwagen of ander gemotoriseerd verkeer. Er moet dan geparkeerd worden buiten het autoluwe gebied. Bewoners en ondernemers kunnen ook buiten 6 tot 11 uur een permanente ontheffing krijgen om 1 uur het gebied in te mogen. In het voorjaar 2019 kan hiervoor een toegangspas worden aangevraagd. Deze pas kost eenmalig €30,80.

De gemeente wil hiermee ruimte geven aan de fietser en de voetganger, en de stad groener, gezonder en klimaatbestendig maken. Het gebied wordt aantrekkelijker en veiliger voor bewoners, ondernemers en het winkelend publiek.

GroenLinks Haarlem is erg blij met deze uitbreiding maar zal verder strijden voor een nog veel grotere autoluwe binnenstad. Ook in andere wijken dan de binnenstad, waar onder de bewoners behoefte bestaat aan het autoluw maken van de wijk, wil GroenLinks Haarlem bevorderen dat de gemeente de mogelijkheid van het autoluw/autovrij maken onderzoekt. 

Bronnen: Gemeente Haarlem, GroenLinks Haarlem