Uitnodiging Kenniscafé Omgevingswet 5 maart

DCMR Milieudienst Rijnmond nodigt akoestici uit voor het eerste kenniscafé voor akoestisch adviseurs op donderdagmiddag 5 maart 2020, bij DCMR in Schiedam.

Met de Omgevingswet in aantocht nemen ook de uitdagingen voor de akoestisch adviseurs toe. Wordt het eenvoudig en beter? Of krijgen we alleen maar drukker en hebben we onze handen vol aan het afwegen van belangen zodat de leefomgeving er op vooruitgaat? Verken in dit kenniscafé de uitdagingen voor ons vakgebied, laat je inspireren door presentator Frank Elbers, denk mee over horecageluidregels in omgevingsplannen en netwerk met vakgenoten.

Kosten zijn er niet aan verbonden! Aanmelden via deze link of bij Luc van Heijst: 06 – 3166 3357, luc.vanheijst@dcmr.nl

Wij kijken uit naar je komst.

PROGRAMMA:
15.30 – 16.00 uur Inloop
16.00 – 16.30 uur Frank Elbers over belangenafweging onder de
Omgevingswet
16.30 – 17.30 uur Casusbespreking in kleine groepen over het opnemen
van geluidregels horeca in het omgevingsplan
17.30 – 18.00 uur Afronding en netwerkborrel